Kalendarium

Lunchseminarium: Stor potential när genomikdata kan implementeras i klinisk rutin

Genomic Medicine Sweden informationsmöte och frågestund

15 juni, 2021 | Digitalt

Välkommen till Genomic Medicine Sweden (GMS) informationsmöte och frågestund – Hur sker omställning till precisionsmedicin i sjukvården idag och hur påverkar det din verksamhet? Syftet med mötet är att berätta om GMS arbete i den omställning till precisionsmedicin som nu pågår i sjukvården och vilka ändringar kommer detta att medföra för verksamheter.

Lunchseminarium: Stor potential när genomikdata kan implementeras i klinisk rutin

Webbinarium: Hur undanröjer vi hindren så att patientdata kan delas för precisionsmedicin och bättre vård?

16 april, 2021 | Online

Att dela patientdata över landet är en förutsättning för jämlikt införande av precisionsmedicin, men idag råder både oklarheter kring tolkning av lagstiftning och hinder för att kunna göra det. Vi har bjudit in företrädare från politiken, patienter och sjukvården för att belysa de möjligheter som delning av genomiska data kan möjliggöra och vilka juridiska hinder som finns idag. Vi kommer diskutera nödvändiga nästa steg för att lösa datadelningsfrågan så att precisionsmedicin kan nå sin fulla potential.