Precisionsmedicin är redan en del av svensk hälso- och sjukvård på flera håll och en stor omställning pågår nu mot individanpassad vård, behandling och uppföljning. För en jämlik vård där precisionsmedicin kommer patienter till del i hela landet måste dock flera nyckelfrågor tas om hand av stat och regioner tillsammans.

Den 1 februari bjuder GMS in till ett digitalt seminarium om hur vi tillsammans tar nästa steg för att införa precisionsmedicin i hela landet.

Vid seminariet kommer följande nyckelfrågor tas upp:

 • Hur kan regioner och stat samverka ännu bättre för att föra in precisionsmedicin i hälso- och sjukvården över hela landet
 • Vilka hinder måste undanröjas för att precisionsmedicin ska kunna nå sin fulla potential?
 • Hur tar vi tillvara patienters behov och erfarenheter vid införandet av precisionsmedicin?
 • Hur kan fler kliniska studier starta i Sverige?

Medverkande:

Marie Morell, ordförande i SKRs Sjukvårdsdelegation; Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare; Johan von Knorring, regiondirektör Region Uppsala; Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Stockholm; Maria Söderkvist, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Jämtland Härjedalen; Maria Montefusco, ordförande för Riksförbundet Sällsynta diagnoser; Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer; Mats Ulfendahl, ordförande för GMS styrgrupp; Richard Rosenquist Brandell, ordförande för GMS ledningsgrupp; Lars Palmqvist, verksamhetschef Klinisk genetik och genomik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Anna Nilsson Vindefjärd, Dr Medicinsk Innovationskunskap, Generalsekreterare Forska!Sverige, modererar programmet och samtalet.


Program

Anna Nilsson Vindefjärd, Dr Medicinsk Innovationskunskap, Generalsekreterare Forska!Sverige, modererar programmet och samtalet.

15.30 – 15.35
Välkomnande
Mats Ulfendahl, ordförande för GMS styrgrupp

15.35 – 16.00
Patientperspektivet på precisionsmedicin
Maria Montefusco, ordförande för Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Sveriges ambition inom precisionsmedicin
Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare

Genomic Medicine Sweden – implementering av precisionsmedicin över hela landet
Richard Rosenquist Brandell, ordförande för GMS ledningsgrupp

Vad hindrar oss från att implementera precisionsmedicin fullt ut i sjukvården?
Lars Palmqvist, verksamhetschef Klinisk genetik och genomik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

16.00 – 16.35
Panelsamtal

 • Marie Morell, ordförande i SKRs Sjukvårdsdelegation
 • Johan von Knorring, regiondirektör Region Uppsala
 • Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Stockholm
 • Maria Söderkvist, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Jämtland Härjedalen
 • Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare
 • Maria Montefusco, ordförande för Riksförbundet Sällsynta diagnoser
 • Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer

16.35 – 16.45
Summering och avslut – Vad blir nästa steg?
Mats Ulfendahl, ordförande för GMS styrgrupp


 

Länk till mötet skickas några dagar innan mötet.

Om du har frågor om webbinariet är du välkommen att kontakta Mikaela Friedman, mikaela.friedman@ki.se.