Nyheter

Animerade filmer för barn om genom och helgenomsekvensering

Nu finns animerade filmer på svenska som på ett enkelt sätt med robotar förklarar för barn och ungdomar vad genomsekvensering är och vad som händer när en patient får sitt genom sekvenserat. Filmen ”Min genomsekvens” finns i två delar, där del 1 berättar om vad ett...

Leading experts join the GMS Scientific Advisory Board

The national board of Genomic Medicine Sweden has appointed Professor Dame Sue Hill, Professor Albrecht Stenzinger, Professor Dag Undlien, Jaana Sinipuro and Professor Peter Løngreen as members of the GMS Scientific Advisory Board. The newly appointed members will...

GMS inspel till forskningspolitiska propositionen 2020

Genomic Medicine Swedens nationella styrgrupp har lämnat sitt inspel till regeringens kommande forskningspolitiska proposition. Bland huvudbudskapen finns behovet av en hållbar finansiering och långsiktig nationell samordning inom precisionsmedicin, att se över och...