Nyheter

Broschyrer om genomik och precisionsmedicin för patienter

Broschyrer om genomik och precisionsmedicin för patienter

Samverkansgruppen, gruppen för patientsamverkan inom GMS, har tagit fram två broschyrer, Genomik som en del av precisionsmedicin och Vad är genomsekvensering?. Broschyrerna riktar sig framförallt till patienter och närstående som vill förstå mer om genomik och...