Nyheter

Barncancer blir egen satsning inom GMS

Med stöd av Barncancerfonden kan GMS göra en särskild satsning på barn med cancer. Målet är att dessa barn ska få en mer förfinad diagnostik, så kallad precisionsdiagnostik, och därmed möjlighet till bättre behandling, uppföljning och vård. Ungefär 350 barn per år...

Komplexa sjukdomar – ny del av GMS

Komplexa sjukdomar, så kallade folksjukdomar, blir ytterligare ett sjukdomsområde som GMS fokuserar på. Under hösten startar GMS en ny arbetsgrupp inom området komplexa sjukdomar. Komplexa sjukdomar innefattar flera av de vanliga folksjukdomarna så som allergi och...

Anna Wedell får Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2019

Vi gratulerar professor Anna Wedell vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset som belönas med Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2019. Hon tilldelas utmärkelsen för sitt arbete med att upptäcka medfödda och ärftliga ämnesomsättningssjukdomar hos...

Vad tycker du om att dela hälsodata på nätet? Vi vill veta!

Ditt DNA, Ditt Val är en global studie om attityder kring att dela hälsodata och DNA-information på nätet. Genomic Medicine Sweden är intresserade av att få mer information om allmänhetens inställning kring att dela hälsodata och DNA-information på nätet och vi hoppas...

GMS aktiviteter i Almedalen

Genomic Medicine Sweden (GMS) var på plats under Almedalsveckan och fick möjlighet att diskutera precisionsmedicin, införande av gentester i sjukvården och patientinflytande med politiker, sjukvårdspersonal, näringslivet och patientrepresentanter. — Vi har haft många...

Tre nya Clinical Genomics noder

Diagnostics Development plattformen vid SciLifeLab utökar sin verksamhet till Linköping, Umeå och Örebro. Därmed kommer det finnas Clinical Genomics facilitetsnoder vid alla sju orter där GMS är verksam. SciLifeLab inrättar, med start 1 maj 2019, en ny nationell...

Lansering av hemsida

Genomic Medicine Sweden är glada över att kunna presentera den nya hemsidan genomicmedicine.se. Vi hoppas att du vill utforska hemsidan och gillar vad du ser! Utvecklingen av en webbplats är en ständigt pågående process. Eftersom den är ny kanske det är något som inte...

Mångmiljonbidrag till satsning på precisionsmedicin

Genomic Medicine Sweden syftar till att stärka precisionsmedicin över hela landet. Med ett tvåårigt anslag från Vinnova startar nu arbetet att på bred front vidareutveckla och införa den nya genomiken i hälso- och sjukvården så att patienter ges tillgång till ny...