Nyheter

Animerade filmer för barn om genom och helgenomsekvensering

Nu finns animerade filmer på svenska som på ett enkelt sätt med robotar förklarar för barn och ungdomar vad genomsekvensering är och vad som händer när en patient får sitt genom sekvenserat. Filmen ”Min genomsekvens” finns i två delar, där del 1 berättar om vad ett...

Leading experts join the GMS Scientific Advisory Board

The national board of Genomic Medicine Sweden has appointed Professor Dame Sue Hill, Professor Albrecht Stenzinger, Professor Dag Undlien, Jaana Sinipuro and Professor Peter Løngreen as members of the GMS Scientific Advisory Board. The newly appointed members will...

GMS inspel till forskningspolitiska propositionen 2020

Genomic Medicine Swedens nationella styrgrupp har lämnat sitt inspel till regeringens kommande forskningspolitiska proposition. Bland huvudbudskapen finns behovet av en hållbar finansiering och långsiktig nationell samordning inom precisionsmedicin, att se över och...

Barncancer blir egen satsning inom GMS

Med stöd av Barncancerfonden kan GMS göra en särskild satsning på barn med cancer. Målet är att dessa barn ska få en mer förfinad diagnostik, så kallad precisionsdiagnostik, och därmed möjlighet till bättre behandling, uppföljning och vård. Ungefär 350 barn per år...

Komplexa sjukdomar – ny del av GMS

Komplexa sjukdomar, så kallade folksjukdomar, blir ytterligare ett sjukdomsområde som GMS fokuserar på. Under hösten startar GMS en ny arbetsgrupp inom området komplexa sjukdomar. Komplexa sjukdomar innefattar flera av de vanliga folksjukdomarna så som allergi och...