Samverkan med näringslivet

Samverkan med näringslivet för ömsesidig utbyte av kunskap och idéer är angeläget för Genomic Medicine Sweden. Näringslivssamverkan bidrar till den fortsatta utvecklingen av Genomic Medicine Sweden och stärker möjligheterna att ny avancerad diagnostik och behandling kan utvecklas och införas i vården.

Två kvinnor och två män samtalar framför en laptop.

GMS arbetsgrupp för innovation och företagssamverkan är kontaktpunkten för näringslivet. Vårt uppdrag är att främja näringslivssamverkan och innovation genom att driva strategiska samverkansfrågor samt stödja genomförandet av samverkansaktiviteter.

Hur samverkar GMS med näringslivet?

Samverkan med näringslivet kan omfatta alla verksamhetsområden inom GMS. Samverkansaktiviteter baseras på ömsesidiga intressen och behov. Dessa kan omfatta olika former av informations- och dialogmöten, seminarier och workshops för ökat kunskapsutbyte och identifiering av områden för framtida gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt.

Ladda ner GMS Strategi för näringslivssamverkan

Överenskommelse med branschorganisationer

Parterna i GMS har ingått en överenskommelse med branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech, SwedenBIO och Swedish Labtech avseende ett ramverk för näringslivssamverkan relaterat verksamheten inom GMS. Ramverket syftar till att stödja och förenkla samverkan med GMS.

Ladda ner branschöverenskommelsen (svenska)
Ladda ner branschöverenskommelsen (engelska)

 

Aktuellt

  • En webbaserad kurs för vårdpersonal som arbetar med bröstcancer har lanserats. Utbildningen, Precisionsmedicin i praktiken – Bröstcancer, har kommit till genom ett samarbete mellan GMS, Roche och Novartis.
  • GMS har formaliserat sitt samarbete med Microsoft genom att underteckna en avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen lägger grunden för samverkan kring specifika projekt för att stärka och främja precisionsmedicin i Sverige.

Välkommen att kontakta oss om frågor kring innovation och näringslivssamverkan.

Kontakt för innovation och näringslivssamverkan

Kontakt Innovation- och företagssamverkan
Område/Area

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Region Skåne behandlar dina personliga uppgifter. Information om hur region Skåne behandlar dina personuppgifter​.

Välkomna att kontakta oss, ni når oss via kontaktformuläret.

Foto på Maria Johansson

Maria Johansson. Foto: Kennet Ruona

Foto på Therese Fagerqvist

Therese Fagerqvist. Foto: Mikael Wallerstedt

Introduktion samverkan

GMS är en nationell satsning inom genomisk medicin och precisionsmedicin där samverkan är centralt. Tillsammans med hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och patientorganisationer skapar vi unika förutsättningar för att stärka svensk sjukvård, forskning, innovation och life-science industri inom precisionsmedicin.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev