Samverkan med akademi & infrastrukturer

En bred samverkan med universitet och forskare är av central betydelse för GMS. Många gånger sker viktiga upptäckter inom akademin, upptäckter som idag inte når ut till patienterna tillräckligt snabbt.

Inom GMS arbetar akademin tillsammans med hälso- och sjukvården och nationella infrastrukturer, såsom Science for Life Laboratory (SciLifeLab) och Biobank Sverige, för att omsätta nya kunskaper till förbättrad sjukvård. Samtidigt bedrivs forskning på insamlade resultat i sjukvården som kan ge viktiga ledtrådar för utveckling av ny diagnostik och behandling.

Samverkan med SciLifeLab

En viktig grund för förbättrad precisionsmedicin är utvecklingen av nya tekniker för bred genanalys och tolkning av resultat. GMS har sitt ursprung i Clinical Genomics faciliteterna inom SciLifeLab som arbetar med att utveckla och validera nya sekvenseringsmetoder med stor betydelse för precisionsmedicin. Med start från 2019 kommer samtliga universitet inom GMS ha en regional Clinical Genomics nod som tillsammans utgör Clinical Genomics Infrastructure. Dessa facilitetsnoder utgör den tekniska grunden för de breda genanalyserna som utförs inom GMS.

Samverkan med Biobank Sverige

Biobank Sverige och GMS har ett nära samarbete och har också en gemensam styrgrupp. Biobank Sverige är ett nationellt samarbetsorgan med huvuduppgift att vidareutveckla en gemensam biobanksinfrastruktur för hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv med de bästa förutsättningar för både nationellt och internationellt samarbete.

Introduktion samverkan

GMS är en nationell satsning inom genomisk medicin och precisionsmedicin där samverkan är centralt. Tillsammans med hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och patientorganisationer skapar vi unika förutsättningar för att stärka svensk sjukvård, forskning, innovation och life-science industri inom precisionsmedicin.