Samverkan med patientorganisationer

Genomic Medicine Sweden syftar till att förbättra diagnostik, behandling och uppföljning av en rad sjukdomar. Vi bedriver även forskning och samverkar med andra aktörer som till exempel näringslivet i syfte att förbättra vård och behandling av våra patienter.

Nätverket mot cancer och Riksförbundet Sällsynta diagnosers logotyper

Kunskap om patienternas behov och upplevelser är centrala i utvecklingen och införandet av breda genanalyser för förbättrad diagnostik, behandling och uppföljning inom hälso- och sjukvården. I vår styrgrupp finns två representanter från patientorganisationerna Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Nätverket mot cancer.

I takt med att Genomic Medicine Sweden-satsningen utvecklas kommer ytterligare patientorganisationer att involveras i arbetet.

Introduktion samverkan

GMS är en nationell satsning inom genomisk medicin och precisionsmedicin där samverkan är centralt. Tillsammans med hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och patientorganisationer skapar vi unika förutsättningar för att stärka svensk sjukvård, forskning, innovation och life-science industri inom precisionsmedicin.