Samverkan med patientorganisationer

GMS syftar till att förbättra diagnostik, behandling och uppföljning av en rad sjukdomar. Vi bedriver även forskning och samverkar med andra aktörer som till exempel näringslivet i syfte att förbättra vård och behandling av våra patienter.

Kunskap om patienternas behov och upplevelser är centrala i utvecklingen och införandet av breda genanalyser för förbättrad diagnostik, behandling och uppföljning inom hälso- och sjukvården. I vår styrgrupp finns två representanter från patientorganisationerna Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Nätverket mot cancer.

I takt med att GMS-satsningen utvecklas kommer ytterligare patientorganisationer att involveras i arbetet.

Introduktion samverkan

GMS är en nationell satsning inom genomisk medicin och precisionsmedicin där samverkan är centralt. Tillsammans med hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och patientorganisationer skapar vi unika förutsättningar för att stärka svensk sjukvård, forskning, innovation och life-science industri inom precisionsmedicin.