Genomiskt medicincentrum Norr (GMC Norr)

Genomiskt medicincentrum Norr (GMC Norr) är under uppbyggnad och är lokaliserat till Laboratoriemedicin på Norrlands Universitetssjukhus (NUS), Region Västerbotten och vid Institutionen för Medicinsk Biovetenskap, Umeå universitet.

Vi har i januari 2019 bildat en konstituerande styrgrupp och rekryterar nu personal. GMC Norr samverkar med Science for Life Laboratory (SciLifeLab) Clinical Genomics faciliteter, Umeå universitet och Norrlands Universitetssjukhus.

Kontaktpersoner
Marene Landström
Richard Palmqvist

Karta över regionala GMC - GMC Norr

Introduktion till regionala GMC

Vid alla regioner med universitetssjukvård etablerar vi regionala center för genomisk medicin, så kallade GMC. Dessa center kommer vara den primära kontaktpunkten för att utföra gensekvensering av patientprover, men också för forskningssamarbeten och kliniska studier. Varje GMC kommer att ansvara för att implementera precisionsmedicin vid universitetssjukhuset och för att se till att även sjukhus och primärvård i närliggande regioner får del av satsningen.