Genomiskt medicincentrum Norr (GMC Norr)

Genomiskt medicincentrum Norr (GMC Norr) arbetar i nära samverkan med SciLifeLab-faciliteten Clinical Genomics Umeå, som utvecklar diagnostik framför allt för cancer.

GMC Norr etableras och integreras med verksamheten vid Laboratoriemedicin vid Norrlands Universitetssjukhus (NUS) och de Norra sjukvårdsregionerna. GMC Norr och Clinical Genomics Umeå samverkar för att förstärka och facilitera pågående initiativ för en fortsatt uppbyggnad av precisionsmedicin. Verksamheten är integrerad med sektionerna Klinisk genetik, Klinisk patologi och Klinisk mikrobiologi vid NUS. I Laboratoriemedicin vid NUS innefattas även Klinisk kemi och transfusionsmedicin där det kliniknära arbetet förankras i nära samarbete med sjukhusets kliniker. GMC Norr är fysiskt beläget i Byggnad 6M och hör organisatoriskt till Institutionen för Medicinska Biovetenskaper Umeå Universitet, Laboratoriemedicin vid NUS Region Västerbotten samt de Norra Sjukvårdsregionerna.

GMC Norrs roll i GMS

GMC Norr medverkar aktivt inom flera områden inom GMS. Vi bedriver t.ex arbete inom området med komplexa sjukdomar där pågående forskning i området f.n kartläggs. Vi bidrar också aktivt i utvärderingar av de nationella genpanelerna inom grupperna för solida tumörer och hematologi. Vi är också med och koordinerar ett nationellt projekt för att etablera en variantdatabas i nära samarbete med GMC Väst, GMC Sydöst och GMC Karolinska, med stöd från IT-support Region Västerbotten.

Kontaktpersoner

Marene Landström, representerar RV och UmU i den nationella ledningsgruppen för GMC Norr
Richard Palmqvist, director Clinical Genomics Umeå
Magnus Burstedt
Charlotta Andersson

Karta över regionala GMC - GMC Norr

Introduktion till regionala GMC

Vid alla regioner med universitetssjukvård har vi etablerat regionala center för genomisk medicin, så kallade GMC. Dessa center är den primära kontaktpunkten för att utföra gensekvensering av patientprover, men också för forskningssamarbeten och kliniska studier. Varje GMC ansvarar för att implementera precisionsmedicin vid universitetssjukhuset och för att se till att även sjukhus och primärvård i närliggande regioner får del av satsningen.