Genomiskt medicincentrum Norr (GMC Norr)

Genomiskt medicincentrum norr (GMC Norr) är lokaliserat till Laboratoriemedicin på Norrlands Universitetssjukhus (NUS), Region Västerbotten samt vid institutionen för Medicinsk Biovetenskap, Umeå universitet.

GMC Norr samverkar med Science for Life Laboratory (SciLifeLab) Clinical Genomics faciliteter och är integrerat med verksamheten vid Laboratoriemedicin, NUS. Vid avdelningarna för klinisk genetik och klinisk patologi bedrivs sedan flertalet år diagnostik och prognostik baserat på next-generation sequencing-metodik vid olika cancertillstånd och ärftliga sjukdomar. Detta arbete expanderar nu och integreras med GMC Norr så att fler gener analyseras och fler sjukdomar ges en storskalig genetisk utredning. Visionen för GMC Norr är att forskning och klinisk diagnostik ska löpa parallellt inom ramen för verksamheten.

GMC Norrs roll i GMS

GMC Norr arbetar aktivt inom områdena solida tumörer, hematologi, mikrobiologi och sällsynta diagnoser av GMS. Vi deltar i utvärderingar av breda genpaneler och helgenomsekvensering samt i arbetet att ta fram gemensamma tekniska lösningar för infrastruktur och dataanalys.

Kontaktpersoner
Marene Landström, ordförande GMC Norr
Richard Palmqvist, vice ordförande GMC Norr
Göran Larsson, ordförande GMC Norr Styrgrupp
Magnus Burstedt
Charlotta Andersson

Karta över regionala GMC - GMC Norr

Introduktion till regionala GMC

Vid alla regioner med universitetssjukvård etablerar vi regionala center för genomisk medicin, så kallade GMC. Dessa center kommer vara den primära kontaktpunkten för att utföra gensekvensering av patientprover, men också för forskningssamarbeten och kliniska studier. Varje GMC kommer att ansvara för att implementera precisionsmedicin vid universitetssjukhuset och för att se till att även sjukhus och primärvård i närliggande regioner får del av satsningen.