Kalendarium

Workshop för GMS-Mikro och GENSAM

Workshop för GMS-Mikro och GENSAM

14 mars, 2023 | Örebro

På mötet planerar vi att uppdatera om status i resp projekt, titta närmare på synergier och tillsammans arbeta vidare i gruppworkshops inom bl.a. områdena nanopore sekvensering, metagenomik, automatisk dataöverföring, etik för datadelning, och mikrobiologisk övervakning. Vi har även bjudit in en extern föreläsare, Keith Jolley, Oxford University, med fokus på interaktiv visualisering av analysresultat.

Ultrasensitive and digital sequencing and Informatics

Ultrasensitive and digital sequencing and Informatics

17 februari, 2023 | Digitalt

Welcome to the SciLifeLab Clinical Genomics & Genomic Medicine Sweden joint webinar series! During this webinar, organized by Clinical Genomics Gothenburg, Prof. Anders Ståhlberg will showcase the applications of ultrasensitive and digital sequencing and Per Sikora will give an update from the GMS informatics work.