Välkommen till Genomic Medicine Sweden (GMS) informationsmöte och frågestund – 
Hur sker omställning till precisionsmedicin i sjukvården idag och hur påverkar det din verksamhet?

Syftet med mötet är att berätta om GMS arbete i den omställning till precisionsmedicin som nu pågår i sjukvården och vilka ändringar detta kommer att medföra för verksamheterna. Richard Rosenquist Brandell och Anders Edsjö kommer att berätta om uppbygganden av GMS nationella infrastruktur för precisionsmedicin och GMS planer för de närmaste åren. Den andra delen av mötet kommer att ägnas åt frågor, synpunkter från deltagare och en gemensam diskussion.

Inbjudan vänder sig främst till medarbetare inom kliniska och diagnostiska verksamheter som vill veta mer om GMS, men även till alla andra som är aktiva inom fältet.

Agenda
11:30-11:45  GMS nu och framöver (inkl. frågor)
Richard Rosenquist Brandell, ordförande i GMS

11:45-11:55  Pilotprojekt inom barncancer, äggstocks- och bröstcancer – riktad satsning från Socialdepartementet (inkl. frågor)
Anders Edsjö, vice ordförande i GMS

11:55-12:15  Frågor från deltagare, diskussion

Anmälan

Registrering GMS informationswebbinarium
Jag vill ta del av inbjudningar till GMS kommande event och nyhetsbrev:

Kontakt
Tatjana Åkerblom, tatjana.akerblom@ki.se

Varmt välkomna!