Kalendarium

Mind the Risk Conference

Mind the Risk Conference

29 november, 2019 | Uppsala

Welcome to the Mind the Risk project’s final conference on 29 November! How do humans react to genetic risk information? For health care systems to be able to provide personalized treatment, genetic risk information is becoming increasingly relevant. Recently, the Swedish Childhood Cancer Fund (Barncancerfonden) and the infrastructure for genetic research, Genomic Medicine Sweden, decided […]

Mind the Risk Conference

Barncancermöte

9 oktober, 2019 | Solna

Syftet med mötet är att redovisa planen för implementering av projektet, diskutera och förbättra denna, samt att med ytterligare expertis komplettera de arbetsgrupper som redan är igång ute i landet.

Mind the Risk Conference

Invigning Centrum för medicinsk genomik i Göteborg

13 september, 2019 | Göteborg

Den 13 september kommer Centrum för medicinsk genomik på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg att invigas. Här samlas kompetens inom det genetiska området vilket kommer att ge bättre och snabbare diagnostik.

Mind the Risk Conference

Solida tumörer möte

28 augusti, 2019 | Umeå

Välkomna till nästa möte inom GMS referensgrupp för solida tumörer. Mötet avser att ge en uppdatering av arbetet inom GMS arbete vad gäller solida tumörer och ge tillfälle för frågor och diskussion kring det fortsatta arbetet. Ett konkret förslag till en bred nationell panel för molekylär karakterisering av solida tumörer kommer också att presenteras.

Mind the Risk Conference

Almedalen: Precisionsmedicin. Dags för Sverige att ta steget på riktigt?

2 juli, 2019 | Visby

Precisionsmedicin ger effektivare behandlingar och färre vårdskador. För att vi ska kunna dra nytta av framstegen krävs dock omställningar på flera områden parallellt med långsiktiga satsningar. Är beslutsfattarna redo att ta de steg som krävs för att vi ska kunna dra nytta av precisionsmedicin? Sjukvården genomgår en revolution. Den första kartläggningen av människans arvsmassa tog […]

Mind the Risk Conference

Welcome to the first Genomic Medicine Sweden Symposium!

28 maj, 2019 | Stockholm

We are pleased to invite you to the first Genomic Medicine Sweden Symposium on May 28th in Stockholm. The Genomic Medicine Sweden (GMS) initiative was launched in 2017, with the overall goal to unite and streamline Sweden’s genomic medicine efforts to offer state of the art diagnostics and healthcare.