Program

Moderator Richard Palmqvist (Prof. UmU) 15.00 – 15.05

Genomic Medicine Sweden – nationell implementering av precisionsmedicin 15.05 – 15.25
Richard Rosenqvist Brandell (Ordf. nationella ledningsgruppen GMS)

Vad vill Umeå universitet? 15.25 – 15.30
Anna Arnqvist (Prof. UmU)

Vad vill norra sjukvårdsregionen? 15.30 – 15.35
Beatrice Melin (FoU direktör RV) + Göran Larsson (FoU direktör RJH/tillträdande FoU chef RV)

Next generation sequencing – en teknisk revolution 15.35 – 15.45
Nina Norgren (bioinformatiker GMC Norr)

Lyckade exempel på klinisk nytta 15.45 – 16.05
Mikael Johansson (överläkare onkologi RV): Lungcancer – ett exempel på precisionsmedicin i praktiken
Jonas Wixner (överläkare medicincentrum RV): Skelleftesjukan – kort bakgrund och nya behandlingar

Frågestund 16.05 – 16.15
Alla ovanstående + Ewa Lassén (verksamhetschef lab. medicin RV), Magnus Hultdin (Prefekt MedBio UmU), Magnus Hedström (områdeschef RV) och Brita Winsa (hälso sjukhusdirektör RV)

Webbinaret arrangeras av: Marene Landström, Richard Palmqvist, Magnus Burstedt, Pär Larsson, Linda Köhn, Nina Norgren och Lennart Österman