Flera internationella studier tyder på att storskalig sekvensering kan förbättra diagnostik och behandling av patienter med hematologiska maligniteter. Arbetsutskottet för hematologi inom Genomic Medicine Sweden har initierat två nationella studier för att utvärderat potentialen av breda genpaneler och helgenomsekvenserig i svensk sjukvård. I det här webbinariet kommer vi informera om upplägget för studierna och diskutera detaljer kring patientrekrytering och genomförande.

Målgrupp: Vi vänder oss till hematologer, forskningssjuksköterskor, diagnostiker, laboratoriepersonal och bioinformatiker som arbetar med hematologiska maligniteter i Sverige, samt alla andra professioner med intresse av frågan.

Dag och tid: 13 och 26 april, kl 12-13 (samma webbinarium ges vid två tillfällen)
Plats: Digitalt via Zoom https://uu-se.zoom.us/j/61739315319

Vid webbinariet kommer följande nyckelfrågor att tas upp:

  • Hur ser etikansökan för studierna ut?
  • Hur är studieupplägget för genpaneler?
  • Hur är studieupplägget för helgenomsekvensering?

Medverkande:

  • Richard Rosenquist Brandell, överläkare i klinisk genetik och föreståndare GMS
  • Thoas Fioretos, överläkare i klinisk genetik och co-chair GMS Hematologi
  • Martin Höglund, överläkare i hematologi och f.d. ordförande Svenska AML-gruppen
  • Lucia Cavelier, sjukhusgenetiker och co-chair GMS Hematologi

Anmälan: Ingen formell anmälan behövs. Anslut bara till länken på utsatt tid.


Program

12.00-12.10
Välkomna, Introduktion till GMS och GMS hematologi
Richard Rosenquist Brandell, överläkare i klinisk genetik och föreståndare GMS
Thoas Fioretos, överläkare i klinisk genetik och co-chair GMS Hematologi

12.10-12.20
Upplägg för etikansökan och samtyckesblankett
Thoas Fioretos, överläkare i klinisk genetik och co-chair GMS Hematologi
Martin Höglund, överläkare i hematologi och f.d. ordförande Svenska AML-gruppen

12.20-12-30
Studieupplägg för genpaneler
Lucia Cavelier, sjukhusgenetiker och co-chair GMS Hematologi

12.30-12.40
Studieupplägg för helgenomsekvensering
Richard Rosenquist Brandell, överläkare i klinisk genetik och föreståndare GMS

12.40-13.00
Frågor, diskussion


Om du har frågor om webbinariet är du välkommen att kontakta Eva Berglund, eva.berglund@scilifelab.uu.se