Genomiskt medicincentrum Väst (GMC Väst)

Genomiskt medicincentrum Väst (GMC Väst) etablerades 2019 som ett led i att stärka samarbetet mellan Sahlgrenska Akademin, Science for Life Laboratory (SciLifeLab) och Sahlgrenska Universitetssjukhuset inför implementering av storskalig genomik i sjukvården.

GMC Väst är verksamt i Genomic Medicine Sweden (GMS) fokusområden, sällsynta diagnoser, hematologi, solida tumörer och infektionssjukdomar. Vidare är GMC Väst värd för arbetspaketen inom informatik och legala aspekter. GMC Väst är ett samverkansprojekt mellan Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och SciLifeLab:s facilitet ”Clinical Genomics Göteborg”.

Sällsynta diagnoser

GMC Väst grundar sig i ett mångårigt samarbete mellan Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset där man redan analyserat över 1 000 patienter från Västra Götalandsregionen med helgenom- eller helexomsekvensering. Den nya tekniken har möjliggjort bredare och djupare analyser som i sin tur leder till förbättrad vård inom regionen. Från 1 april 2019 utför GMC Väst rutinmässigt klinisk helgenomsekvensering på patienter med sällsynta diagnoser och neuroblastom inom Västra Götalandsregionen.

Solida tumörer och hematologi

GMC Väst deltar aktivt i det nationella arbetet med att utveckla breda genpaneler för användning inom sjukvården, vilket kommer att leda till bättre underbyggda val av behandling och riskbedömning för patienter med solida tumörer. Vidare kommer helgenomsekvensering att användas för barncancer och hematologiska maligniteter inom regionen.

Infektionssjukdomar

Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet är värd för norra Europas största stamkollektion för bakterier och svampar, CCUG (Culture Collection at the University of Gothenburg), där kliniska bakterieprover från hela landet deponerats sedan 1968. GMC Väst koordinerar också GMS arbetet inom infektionssjukdomar tillsammans med GMC Örebro.

GMC Västs roll i GMS

GMC Väst är engagerat i ett stort antal arbetspaket inom GMS. GMC Väst är en koordinerande part inom ELSI, Mikrobiologi samt Informatik och Infrastruktur. Vidare deltar vi aktivt i arbetsgrupperna för sällsynta diagnoser, hematologi och solida tumörer.

 

Kontaktperson

Kina Höglund, koordinator GMC Väst

Webbplats

SciLifeLab Clinical Genomics Göteborg

Karta över regionala GMC - GMC Väst

Introduktion till regionala GMC

Vid alla regioner med universitetssjukvård har vi etablerat regionala center för genomisk medicin, så kallade GMC. Dessa center är den primära kontaktpunkten för att utföra gensekvensering av patientprover, men också för forskningssamarbeten och kliniska studier. Varje GMC ansvarar för att implementera precisionsmedicin vid universitetssjukhuset och för att se till att även sjukhus och primärvård i närliggande regioner får del av satsningen.