Genomiskt medicincentrum (GMC)

För att kunna erbjuda avancerad diagnostik över hela landet har GMS etablerat regionala center för genomisk medicin (GMC) vid alla regioner med universitetssjukvård. 

GMC kommer att vara den primära kontaktpunkten för att utföra gensekvensering av patientprover, men också för forskningssamarbeten och kliniska studier. Varje GMC kommer att ansvara för att implementera precisionsmedicin vid universitetssjukhuset och för att se till att även sjukhus och primärvård i närliggande regioner får del av satsningen.

Via dessa GMC kommer vi att samordna införandet av bred gensekvensering i hela landet. Därmed kan vi förbättra möjligheterna till individanpassad behandling och uppföljning. Målsättningen är en jämlik vård för alla patienter i Sverige.

Introduktion till regionala GMC

Vid alla regioner med universitetssjukvård har vi etablerat regionala center för genomisk medicin, så kallade GMC. Dessa center är den primära kontaktpunkten för att utföra gensekvensering av patientprover, men också för forskningssamarbeten och kliniska studier. Varje GMC ansvarar för att implementera precisionsmedicin vid universitetssjukhuset och för att se till att även sjukhus och primärvård i närliggande regioner får del av satsningen.