Genomic Medicine Sweden

Genomic Medicine Sweden, GMS, samordnar införandet av precisionsmedicin och banar väg för bättre diagnostik, vård och behandling i hela Sverige.

Genomic Medicine Sweden DNA

Nyheter

Kalendarium

Almedalen i bakgrunden och lista med GMS event.

GMS i Almedalen 2024

Årets Almedalsvecka genomförs under fyra dagar, 25-28 juni. GMS är på plats under Almedalsveckan för att bl.a. prata om precisionsmedicin, individanpassad vård och behandling och datadelning. Våra experter på plats under Almedalsveckan ställer också gärna upp och...

Utbildning

Vill du lära dig mer om genomik och precisionsmedicin?

Här hittar du e-kurser, inspelade seminarier och länkar till externa kunskapsportaler och utbildningar inom genomik och precisionsmedicin.

Vår samarbetsmodell

Vi samarbetar med hälso- och sjukvård, myndigheter, patientorganisationer, näringsliv och akademi
för att bygga en nationell infrastruktur som möjliggör förbättrad diagnostik, individanpassade
behandlingsval och forskning inom området precisionsmedicin.

Genomic Medicine Sweden har ett nära samarbete mellan sjukvård och akademi.

Hälso- & sjukvård

Ett nära samarbete mellan sjukvård och akademi är centralt för att föra in ny form av diagnostik som bas för individanpassade behandlingsval. 

Patienter & närstående

Delaktighet och kunskap från patient- och närståendeföreträdare är avgörande för att GMS ska kunna införa precisionsmedicin i vården utifrån individens behov.

En grupp människor står i ett stort rum och ler och pratar tillsammans.

Näringsliv

Genom ett aktivt samarbete med näringslivet kommer GMS att utveckla och tillhandahålla morgondagens lösningar för diagnostik och behandling inom en rad sjukdomar.

Samverkan med akademi & infrastrukturer

Akademi

GMS utgör en stark bas för forskare att bättre förstå varför sjukdomar uppstår och för att ta fram nya former av behandling. 

Vad är genomik och precisionsmedicin?

Karta för de regionala center
Precisionsmedicin omfattar skräddarsydd diagnostik, behandling och uppföljning baserat på den enskilde individens förutsättningar. Ofta är en genetisk utredning en del av precisionsmedicin. Här samlar vi filmer, text, broschyrer och länkar till mer information om genomik och precisionsmedicin.

Regionala center

GMS består av sju regionala center för genomisk medicin (GMC) som i ett första steg kommer att införa bred gensekvensering inom sjukvården. Detta kommer avsevärt att förbättra diagnostik och individanpassade behandlingar av en rad sjukdomar. Varje GMC är ett nära samarbete mellan sjukvård, universitet och SciLifeLab på respektive ort.

Karta för de regionala center

Medverkande parter

Västra Götalandsregionen
Region Skåne
Region Stockholm
Region Uppsala
Region Västerbotten
Region Örebro län
Region Östergötland
Göteborg universitet
Karolinska institutet
Linköpings universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Örebro universitet
Lunds universitet

I samarbete med

SciLifeLab logotyp