Genomic Medicine Sweden

Genomic Medicine Sweden, GMS, banar väg för bättre diagnostik, vård och behandling i hela Sverige.

Genomic Medicine Sweden DNA

GMS samordnar införandet av precisionsmedicin över hela landet

I bred samverkan med sjukvård, akademi, patientorganisationer och näringsliv bygger GMS en infrastruktur som möjliggör förbättrad diagnostik, individanpassade behandlingsval och forskning inom området precisionsmedicin. Vi fokuserar till en början på bred gensekvensering vid bland annat cancer, sällsynta diagnoser och infektionssjukdomar.

Genomic Medicine Sweden har ett nära samarbete mellan sjukvård och akademi.

Hälso- & sjukvård

Ett nära samarbete mellan sjukvård och akademi är centralt för att föra in ny form av diagnostik som bas för individanpassade behandlingsval. 

Läs mer

Patienter & närstående

Delaktighet och kunskap från patient- och närståendeföreträdare är avgörande för att GMS ska kunna införa precisionsmedicin i vården utifrån individens behov.

Läs mer

Genomic Medicine Sweden har ett nära samarbete med näringslivet.

Näringsliv

Genom ett aktivt samarbete med näringslivet kommer GMS att utveckla och tillhandahålla morgondagens lösningar för diagnostik och behandling inom en rad sjukdomar.

Läs mer

Samverkan med akademi & infrastrukturer

Akademi

GMS utgör en stark bas för forskare att bättre förstå varför sjukdomar uppstår och för att ta fram nya former av behandling. 

Läs mer

Nyheter

Evenemang

Just nu har vi inga aktuella evenemang

Under länken Arkiv kan du se tidigare evenemang vi arrangerat.

Regionala center

Sju regionala center är GMS motor

GMS består av sju regionala center för genomisk medicin (GMC) som i ett första steg kommer att införa bred gensekvensering inom sjukvården. Detta kommer avsevärt att förbättra diagnostik och individanpassade behandlingar av en rad sjukdomar. Varje GMC är ett nära samarbete mellan sjukvård, universitet och SciLifeLab på respektive ort.

Karta för de regionala center

Medverkande parter

Region Skåne
Västra Götalandsregionen
Region Stockholm
Region Uppsala
Region Västerbotten
Region Örebro län
Region Östergötland
Göteborg universitet
Karolinska institutet
Lunds universitet
Linköpings universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Örebro universitet

I samarbete med:

SciLifeLab logotyp