Samverkan med SciLifeLab

En viktig grund för förbättrad precisionsmedicin är utvecklingen av nya tekniker för bred genanalys och tolkning av resultat. Genomic Medicine Sweden har ett nära samarbete med Science for Life Laboratory (SciLifeLab) inom teknikutveckling.

Kvinna i grön labrock tillsammans med kollegor

Genomic Medicine Sweden (GMS) har sitt ursprung i Clinical Genomics faciliteterna vid SciLifeLab som arbetar med att utveckla och validera nya sekvenseringsmetoder med stor betydelse för precisionsmedicin. Clinical Genomics faciliteterna tillhör SciLifeLab:s diagnostikutvecklingsplattform. Tillsammans med universiteten och sjukvården är Clinical Genomics faciliteterna väsentliga för att föra in bred genanalys i sjukvården. Detta görs via GMS regionala center för genomisk medicin som finns vid orter över hela Sverige.

Med start från 2019 har samtliga universitet inom GMS en regional Clinical Genomics nod som tillsammans utgör SciLifeLab:s ”Clinical Genomics Infrastructure”. Dessa facilitetsnoder utgör den tekniska grunden för de breda genanalyserna som utförs inom GMS. De kompletterande verksamheterna inom SciLifeLab och GMS medför att instrument och teknisk kompetens inom Clinical Genomics noderna tillsammans med GMS nationella diagnosgrupper kan utveckla och validera nya metoder och analysverktyg som kan skalas upp och användas i rutinsjukvård.

Utöver samarbetet med diagnostikutvecklings-plattformen har GMS också samarbeten med andra faciliteter inom SciLifeLab, så som den nationella bioinformatik-infrastrukturen (NBIS).

SciLifeLab finansierar också nationella forsknings- och samarbetsprojekt inom GMS. Ett är inom ramen för det svenska genomprogrammet för att föra in helgenomsekvensering av akuta leukemier i kliniken. Ett annat är det nationella samarbete inom ramen för SciLifeLab:s Research Community Programs för att utforska och identifiera pilotprojekt inom området komplexa sjukdomar som på sikt kan föras in i sjukvården inom ramen för GMS. Detta har lett till uppstarten av arbetsutskottet för Komplexa sjukdomar inom GMS.

Introduktion samverkan

GMS är en nationell satsning inom genomisk medicin och precisionsmedicin där samverkan är centralt. Tillsammans med hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och patientorganisationer skapar vi unika förutsättningar för att stärka svensk sjukvård, forskning, innovation och life-science industri inom precisionsmedicin.