Samverkan Kliniska studier

Ett av GMS fem mål syftar till ett ökat deltagande i kliniska studier. Innovationsmiljön för precisionshälsa inom cancer är ett samarbete och satsning för att främja kliniska studier i Sverige. MEGALiT, en klinisk studie kring precisionsmedicin för cancer ett annat. GMS välkomnar också samarbete med andra kliniska studier.

Samverkan internationellt

Testbädd för kliniska studier inom cancervård

GMS ingår i innovationsmiljön Testbed Sweden Precision Health Cancer som samlar Nollvision cancer, SciLifeLab, regioner, akademi, industri- och patientföreningar samt myndigheter. Initiativet är ett femårigt projekt med finansiering från Swelife med syfte att skapa en innovationsmiljö som underlättar införandet av mer träffsäker prevention och behandling inom cancervården.

Testbed Sweden Precision Health Cancer deltar också i tre projekt som finansieras av Europeiska unionen; Personalised Cancer Medicine for Europe (PCM4EU), PRIME-ROSE, ett europeiskt nätverk för precisionsmedicinska kliniska studier och implementering inom cancer och Establishing Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies (ECHoS).

Megalit

Samarbetet mellan GMS och MEGALiT samlar resurser och kompetens som bidrar till implementeringen av precisionsmedicin på nationell nivå och att skapa tillgång till jämlik vård och möjlighet för patienter att delta i klinisk forskning.

MEGALiT (A MolEcularly Guided Anti-Cancer Drug Off-Label Trial) omfattar dels en klinisk studie och dels ett flertal utvecklingsprojekt som implementeras i studien i ett nära samarbete mellan sjukvården, akademien och industrin. Initiativet leds från Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Den kliniska studien startade i mindre skala som ett ”proof of concept” på två universitetssjukhus, i Uppsala och Göteborg, under hösten 2020. Siktet är på nationell etablering i samarbete med lokala kliniska forskningsenheter och med GMS.

Patienter med lokalt avancerad eller spridd solid tumör screenas för möjlig behandling inom studien. Detta görs utifrån vilken behandlingsbar genetisk förändring som påvisas i ett nytaget prov från patientens tumör. Studien är en multicenter fas II-studie och en kombinerad så kallad paraply- och korgstudie.

Utvecklingsprojekt som är utformade för att förenkla och förbättra processer inom precisionscancermedicin. Det inkluderar planering och utförande av klinisk prövning, hantering av biomaterial, kommunikation och interaktion mellan patienter och vårdgivande personal samt genererande av real-world data.

Samverkan inom strukturen för MEGALiT är öppen för ytterligare partners och vi välkomnar dialog. Kontakta oss gärna via: megalit@akademiska.se

Är du patient eller anhörig, kontakta i första hand din behandlande läkare alternativt hittar du mer information om studien MEGALiT här.

Introduktion samverkan

GMS är en nationell satsning inom genomisk medicin och precisionsmedicin där samverkan är centralt. Tillsammans med hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och patientorganisationer skapar vi unika förutsättningar för att stärka svensk sjukvård, forskning, innovation och life-science industri inom precisionsmedicin.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev