Samverkan Kliniska studier

Ett av GMS fem mål syftar till ett ökat deltagande i kliniska studier. MEGALiT, en klinisk studie kring precisionsmedicin för cancer, är ett samarbete och satsning för att främja kliniska studier i Sverige. GMS välkomnar också samarbete med andra kliniska studier.

Samverkan internationellt

Megalit

Samarbetet mellan GMS och MEGALiT samlar resurser och kompetens som bidrar till implementeringen av precisionsmedicin på nationell nivå och att skapa tillgång till jämlik vård och möjlighet för patienter att delta i klinisk forskning.

MEGALiT (A MolEcularly Guided Anti-Cancer Drug Off-Label Trial) är ett projekt inom precisionsmedicin som initierades under 2017. Projektet omfattar en klinisk studie som ger möjlighet till lärande avseende implementering av precisionsmedicin i multicentermiljö och ett flertal utvecklingsprojekt som implementeras i studien i ett nära samarbete mellan sjukvården, akademien och industrin. Initiativet leds från Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Den kliniska studien startade i mindre skala som ett ”proof of concept” på två universitetssjukhus, i Uppsala och Göteborg, under hösten 2020. Därefter kommer studien att utvidgas till fler kliniker, initialt vid universitetssjukhusen. Siktet är på nationell etablering i samarbete med lokala kliniska forskningsenheter och med GMS.

I en första fas kommer 154 patienter med lokalt avancerad eller spridd solid tumör screenas för möjlig behandling inom studien. Detta görs utifrån vilken behandlingsbar genetisk förändring som påvisas i ett nytaget prov från patientens tumör. Nästa fas kommer också att inkludera patienter med blodcancersjukdom. Studien är en multicenter fas II-studie och en kombinerad så kallad paraply- och korgstudie.

Den kliniska studien utgör en testbädd för fyra separata utvecklingsprojekt som är utformade för att förenkla och förbättra processer inom precisionscancermedicin. Det inkuderar planering och utförande av klinisk prövning, hantering av biomaterial, kommunikation och interaktion mellan patienter och vårdgivande personal samt genererande av real-world data.

Samverkan inom strukturen för MEGALiT är öppen för ytterligare partners och vi välkomnar dialog. Kontakta oss gärna via: megalit@akademiska.se

Är du patient eller anhörig, kontakta i första hand din behandlande läkare alternativt hittar du mer information om studien MEGALiT här.

Introduktion samverkan

GMS är en nationell satsning inom genomisk medicin och precisionsmedicin där samverkan är centralt. Tillsammans med hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och patientorganisationer skapar vi unika förutsättningar för att stärka svensk sjukvård, forskning, innovation och life-science industri inom precisionsmedicin.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev