Samverkan internationellt

Genomic Medicine Sweden ser att samarbete med andra nationella initiativ och internationella nätverk inom genomisk medicin är av yttersta vikt för Sverige.

Samverkan internationellt

Genomic Medicine Sweden (GMS) har kontinuerliga diskussioner och erfarenhetsutbyten med andra nationella initiativ inom genomisk medicin i Norden och i Europa, men även globalt med Australien, Canada med flera.

Vi ingår också i det europeiska samarbetet ”1+ Million Genomes” initiativet tillsammans med 20 andra medlemsstater för att möjliggöra delning av genomiska data mellan länderna i EU.

Vi ingår i samarbeten med:
Nordic Alliance for Clinical Genomics
Global Alliance for Genomics & Health
1+ Million Genomes
ICPerMed
Pistoia Alliance

Introduktion samverkan

GMS är en nationell satsning inom genomisk medicin och precisionsmedicin där samverkan är centralt. Tillsammans med hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och patientorganisationer skapar vi unika förutsättningar för att stärka svensk sjukvård, forskning, innovation och life-science industri inom precisionsmedicin.