Samverkan internationellt

Genomic Medicine Sweden ser att samarbete med andra nationella initiativ och internationella nätverk inom genomik och precisionsmedicin är av yttersta vikt för Sverige.

Samverkan internationellt

Samverkan internationellt

GMS har kontinuerliga diskussioner och erfarenhetsutbyten med andra nationella initiativ inom genomik och precisionsmedicin i Norden och i Europa, men även globalt med Australien, Canada med flera.

Vi ingår också i det europeiska samarbetet ”1+ Million Genomes”/”Beyond 1 Million Genomes” initiativen tillsammans med 24 andra medlemsstater, Storbritannien och Norge för att möjliggöra delning av genomiska data mellan länderna.

Avsiktsförklaringar

För att gemensamt främja utvecklingen av genomik och precisionsmedicin har GMS ingått samförståndsavtal (Memoranda of Understanding, MoU) med ett antal liknande initiativ och centrum internationellt. Vid början av 2023 hade GMS ingått samförståndsavtal med följande organisationer:
National Alliance for Life Sciences and Health (Aviesan)/2025 French Genomic Medicine Initiative – Frankrike
Centers for Personalized Medicine (ZPM) – Tyskland
Danish National Genome Center (DNGC) – Danmark

Internationella nätverk och samarbeten

GMS ingår i följande internationella nätverk och samarbeten:
Nordic Alliance for Clinical Genomics
Global Alliance for Genomics & Health
1+ Million Genomes
ICPerMed
Pistoia Alliance

Introduktion samverkan

GMS är en nationell satsning inom genomisk medicin och precisionsmedicin där samverkan är centralt. Tillsammans med hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och patientorganisationer skapar vi unika förutsättningar för att stärka svensk sjukvård, forskning, innovation och life-science industri inom precisionsmedicin.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev