Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har några frågor om Genomic Medicine Sweden

Maila oss: info@genomicmedicine.se

Vänligen notera att vi inte kan ge individuella medicinska råd.

Kontakt kring frågor om innovation och näringslivssamverkan

Om du har frågor kring innovation och näringslivssamverkan, vänligen kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrevVerksamhetskontor

GMS verksamhetskontor stödjer verksamheten på nationell nivå på uppdrag av GMS ledningsgrupp.

Funktioner

  • Administration och ledningsstöd
  • Ekonomi
  • Externa relationer
  • Företagssamverkan
  • Informatikstöd
  • Juridik
  • Kommunikation
  • Utbildning och event
Richard Rosenquist Brandell

Richard Rosenquist Brandell

Ordförande GMS ledningsgrupp, föreståndare
E-post: richard.rosenquist@ki.se

Anders Edsjö

Vice ordförande GMS ledningsgrupp, vice föreståndare
E-post: anders.edsjo@skane.se

Gavyn Edmunds

Forsknings- och innovationsstrateg
Administration och ledningsstöd
E-post: gavyn.edmunds@skane.se

Therese Fagerquist

Extern samverkanskoordinator
Innovation & företagssamverkan
E-post: therese.fagerqvist@uu.se

Håkan Fornander

Controller
Ekonomisk rapportering
E-post: hakan.fornander@skane.se

Mikaela Friedman

Kommunikationsansvarig, Extern samverkanskoordinator
Kommunikation, utbildning, patientsamverkan, event
E-post: mikaela.friedman@ki.se

Ulrika Hermansson

Projektledare
Koordinator informatik
E-post: ulrika.t.hermansson@vgregion.se

Maria Johansson

Extern samverkanskoordinator
Innovation & företagssamverkan
E-post: maria.johansson@fsi.lu.se

Katarina Nyström

Jurist
E-post: katarina.nystrom@vgregion.se

Tatjana Åkerblom

Administrativ koordinator
Administration, ledningsstöd och event
E-post: tatjana.akerblom@ki.se

Genomic Medicine Center

Mer information om de regionala center för genomisk medicin:
GMC Norr
GMC Uppsala
GMC Örebro
GMS Karolinska
GMC Sydöstra
GMC Väst
GMC Syd

Adress

Genomic Medicine Sweden
c/o Enheten för forskning och utveckling
Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning
Region Skåne
291 89 Kristianstad