Fortsatt ökad användning av precisionsdiagnostik i sjukvården

Fortsatt ökad användning av precisionsdiagnostik i sjukvården

En sammanställning av de precisionsdiagnostiska analyser som gjorts i rutinsjukvården under 2023 visar att drygt 90 800 kliniska prover analyserats. Utöver SARS-CoV-2 som fortsatt utgör en betydande andel gjordes många analyser med helgenom- och helexomsekvensering...
Nationellt samarbete för snabb identifiering av bakterier

Nationellt samarbete för snabb identifiering av bakterier

Kunskap och infrastruktur för sekvensering som byggts upp under covid-19 pandemin används nu i nationellt samarbetsprojekt för att patienter som drabbas av svåra bakterieinfektioner ska få snabbare behandling. Målet är att harmonisering av protokoll och dataanalys,...
Genomic Medicine Centers i fokus: GMC Väst

Genomic Medicine Centers i fokus: GMC Väst

GMS sju Genomic Medicine Centers (GMC) är etablerade vid alla regioner med universitetssjukvård. Dessa center är den primära kontaktpunkten för att utföra gensekvensering av patientprover, men också för forskningssamarbeten och kliniska studier. Arbetet sker i...
Genomic Medicine Centers i fokus: GMC Norr

Genomic Medicine Centers i fokus: GMC Norr

GMS sju Genomic Medicine Centers (GMC) är etablerade vid alla regioner med universitetssjukvård. Dessa center är den primära kontaktpunkten för att utföra gensekvensering av patientprover, men också för forskningssamarbeten och kliniska studier. Arbetet sker i...
Genomic Medicine Centers i fokus: GMC Syd

Genomic Medicine Centers i fokus: GMC Syd

GMS sju Genomic Medicine Centers (GMC) är etablerade vid alla regioner med universitetssjukvård. Dessa center är den primära kontaktpunkten för att utföra gensekvensering av patientprover, men också för forskningssamarbeten och kliniska studier. Arbetet sker i...