Hur förberedda är vi inför nästa pandemi?

Covid-19 håller förhoppningsvis på att övergå från en pandemi till en mer säsongsbetonad infektionssjukdom som vi är vana att se. Att nya pandemier kommer att dyka upp förr eller senare är dock alla överens om. Men hur förberedda är vi inför nästa pandemi? Och vad mer...