GMS aktiviteter i Almedalen

Genomic Medicine Sweden (GMS) var på plats under Almedalsveckan och fick möjlighet att diskutera precisionsmedicin, införande av gentester i sjukvården och patientinflytande med politiker, sjukvårdspersonal, näringslivet och patientrepresentanter. — Vi har haft många...

Tre nya Clinical Genomics noder

Diagnostics Development plattformen vid SciLifeLab utökar sin verksamhet till Linköping, Umeå och Örebro. Därmed kommer det finnas Clinical Genomics facilitetsnoder vid alla sju orter där GMS är verksam. SciLifeLab inrättar, med start 1 maj 2019, en ny nationell...

Lansering av hemsida

Genomic Medicine Sweden är glada över att kunna presentera den nya hemsidan genomicmedicine.se. Vi hoppas att du vill utforska hemsidan och gillar vad du ser! Utvecklingen av en webbplats är en ständigt pågående process. Eftersom den är ny kanske det är något som inte...