Nyheter

Genomic Medicine Center i fokus: GMC Sydöst

De sju Genomic Medicine Centres (GMC) är ryggraden i GMS infrastruktur. GMCerna har byggts upp vid alla regioner med universitetssjukvård i samverkan mellan sjukvård, akademi och annan infrastruktur, som SciLifeLab Clinical Genomics. Under våren presenterar vi våra...

Genomic Medicine Center i fokus: GMC Örebro

De sju Genomic Medicine Centres (GMC) är ryggraden i GMS infrastruktur. GMCerna har byggts upp vid alla regioner med universitetssjukvård i samverkan mellan sjukvård, akademi och annan infrastruktur, som SciLifeLab Clinical Genomics. Under våren presenterar vi våra...

”Det behövs en förändring av patientdatalagen”

Den 16 april anordnade GMS, Nätverket mot cancer, Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Centrum för Sällsynta Diagnoser i Samverkan ett webbinarium med fokus på hur patientdata ska kunna delas för precisionsmedicin och bättre vård. Frågorna har ett stort intresse och...

Genomic Medicine Center i fokus: GMC Karolinska

De sju Genomic Medicine Centres (GMC) är ryggraden i GMS infrastruktur. GMCerna har byggts upp vid alla regioner med universitetssjukvård i samverkan mellan sjukvård, akademi och annan infrastruktur, som SciLifeLab Clinical Genomics. Under våren presenterar vi våra...

Ny studie för bättre behandling av barn med cancer

Av de 350 barn som varje år får cancer har cirka 10 procent en medfödd ärftlighet att utveckla cancer. Dessa barn ingår i en särskild studie medfödda genetiska förändringar studeras för att individanpassa behandling och uppföljning. Genetisk predisposition vid...

Precisare diagnos möjlig med analys av hela arvsmassan

Fler än 1 200 personer med sällsynta sjukdomar har hittills fått en genetisk diagnos tack vare integrering av storskalig genomik i sjukvården i region Stockholm. Det visar en studie vid Karolinska Institutet som sammanställt resultatet av de första fem årens samarbete...

Patienter och närstående ska bli mer delaktiga i precisionsmedicin

Nollvision cancer, GMS, Roche och Bayer anordnar tillsammans fortbildningsträffar för patient- och närståendeföreträdare. Detta för att öka kunskapen om precisionsmedicin, hur det kan göra cancervården bättre och skillnaden det kan göra i patienters liv. Omställningen...

Fler cancerpatienter kan få målstyrd läkemedelsbehandling

Härom året inleddes ett nationellt samarbete om precisionsmedicin mellan sjukvård, akademi och industri, MEGALiT. Projektet har nu resulterat i en läkemedelsstudie ledd från Akademiska sjukhuset som innebär att fler cancerpatienter kan erbjudas mer individuellt...

GMS ambitioner för de kommande 10 åren

Genomic Medicine Sweden (GMS) lyfter viktiga aspekter för ett framgångsrikt införande av precisionsmedicin i sjukvården i sin strategiplan för 2021–2030. I strategiplan 2021–2030 presenterar GMS sin ambition för införande av precisionsmedicin i sjukvården i Sverige...