Nyheter

Lagliga utrymmet för att dela genetiska data för vård av andra är begränsat

Hur förberedda är vi inför nästa pandemi?

Covid-19 håller förhoppningsvis på att övergå från en pandemi till en mer säsongsbetonad infektionssjukdom som vi är vana att se. Att nya pandemier kommer att dyka upp förr eller senare är dock alla överens om. Men hur förberedda är vi inför nästa pandemi? Och vad mer...
Lagliga utrymmet för att dela genetiska data för vård av andra är begränsat

Ny möjlighet till behandling för barn med neuroblastom

Forskare vid Karolinska Institutet och Göteborgs universitet har hittat ytterligare pusselbitar för behandling av den ovanliga cancersjukdomen neuroblastom som drabbar barn. Studien, som publiceras i JCO Precision Oncology, visar framgångsrik behandling med...
Lagliga utrymmet för att dela genetiska data för vård av andra är begränsat

Lagstiftning om datadelning ser olika ut inom EU

GMS jurister Katarina Nyström och Sophia Pagil skriver tillsammans med jurister från Lettland, Tyskland och Grekland om hur Dataskyddsförordningen, GDPR, har implementerats i Europa. Artikeln publiceras i Seminars in Cancer Biology. I artikeln har juristerna undersökt...
Lagliga utrymmet för att dela genetiska data för vård av andra är begränsat

Genomic Medicine Centers i fokus: GMC Väst

De sju Genomic Medicine Centers (GMC) är ryggraden i GMS infrastruktur. GMCerna har byggts upp vid alla regioner med universitetssjukvård i samverkan mellan sjukvård, akademi och annan infrastruktur, som SciLifeLab Clinical Genomics. Under året presenterar vi våra sju...