Nyheter

Genomic Medicine Centers i fokus: GMC Karolinska

Genomic Medicine Centers i fokus: GMC Karolinska

GMS sju Genomic Medicine Centers (GMC) är etablerade vid alla regioner med universitetssjukvård. Dessa center är den primära kontaktpunkten för att utföra gensekvensering av patientprover, men också för forskningssamarbeten och kliniska studier. Arbetet sker i...
Genomic Medicine Centers i fokus: GMC Sydöst

Genomic Medicine Centers i fokus: GMC Sydöst

GMS sju Genomic Medicine Centers (GMC) är etablerade vid alla regioner med universitetssjukvård. Dessa center är den primära kontaktpunkten för att utföra gensekvensering av patientprover, men också för forskningssamarbeten och kliniska studier. Arbetet sker i...
Genomic Medicine Centers i fokus: GMC Örebro

Genomic Medicine Centers i fokus: GMC Örebro

GMS sju Genomic Medicine Centers (GMC) är etablerade vid alla regioner med universitetssjukvård. Dessa center är den primära kontaktpunkten för att utföra gensekvensering av patientprover, men också för forskningssamarbeten och kliniska studier. Arbetet sker i...
Genomic Medicine Centers i fokus: GMC Uppsala

Genomic Medicine Centers i fokus: GMC Uppsala

GMS sju Genomic Medicine Centers (GMC) är etablerade vid alla regioner med universitetssjukvård. Dessa center är den primära kontaktpunkten för att utföra gensekvensering av patientprover, men också för forskningssamarbeten och kliniska studier. Arbetet sker i...
GMS inspel till forsknings- och innovationspropositionen

GMS inspel till forsknings- och innovationspropositionen

En långsiktig satsning på nationell infrastruktur för precisionsmedicin är avgörande för Sverige som framstående konkurrenskraftig nation inom klinisk forskning och life science Sverige har som ambition att vara världsledande i införandet av precisionsmedicin. Trots...