Lagstiftning om datadelning ser olika ut inom EU

Lagstiftning om datadelning ser olika ut inom EU

GMS jurister Katarina Nyström och Sophia Pagil skriver tillsammans med jurister från Lettland, Tyskland och Grekland om hur Dataskyddsförordningen, GDPR, har implementerats i Europa. Artikeln publiceras i Seminars in Cancer Biology. I artikeln har juristerna undersökt...
Lagstiftning om datadelning ser olika ut inom EU

Genomic Medicine Centers i fokus: GMC Väst

De sju Genomic Medicine Centers (GMC) är ryggraden i GMS infrastruktur. GMCerna har byggts upp vid alla regioner med universitetssjukvård i samverkan mellan sjukvård, akademi och annan infrastruktur, som SciLifeLab Clinical Genomics. Under året presenterar vi våra sju...
Lagstiftning om datadelning ser olika ut inom EU

Ny ingång för företag intresserade av samverkan med GMS

GMS systematiserar arbetet med innovation och företagssamverkan. Nya ramverk tas fram för att stödja och förenkla samverkan. Nu kan företag intresserade av samverkan också komma i kontakt med GMS på ett enklare sätt. – Vi arbetar på flera sätt för att underlätta...