Genomic Medicine Sweden och Danish National Genome Center i partnerskap för att främja precisionsmedicin

Viktig satsning på precisionsmedicin i hela landet

Ytterligare 220 miljoner satsas på den nationella kraftsamlingen Genomic Medicine Sweden (GMS). Satsningen gör det möjligt att fortsätta införandet av precisionsmedicin i svensk sjukvård så att alla Sveriges invånare får tillgång till mer precis diagnostik och...