Genomic Medicine Sweden (GMS) och Danish National Genome Center (DNGC) har undertecknat ett avtal med syfte att främja genomik och precisionsmedicin och dess införande i sjukvården. Det gemensamma partnerskapet kommer att fokusera på utveckling och implementering av innovativa lösningar och modeller för att tillhandahålla genomikbaserad precisionsmedicin på nationell nivå.

– Danmark och Sverige har många likheter i våra respektive sjukvårdssystem, men också skillnader att lära av. DNGC, den danska motsvarigheten till GMS, kommer att vara en viktig partner för att utbyta erfarenheter och expertis om hur man kan fortsätta att utveckla och implementera precisionsmedicin till förmån för våra patienter och samhällen, säger Richard Rosenquist Brandell, föreståndare för GMS.

Och Bettina Lundgren, direktör för Danish National Genome Center fortsätter:
– Vi ser mycket fram emot att dela erfarenheter med våra svenska grannar. Samförståndsavtalet kommer att främja ytterligare samarbetsaktiviteter som hjälper till att tackla några av våra gemensamma utmaningar när det gäller att implementera precisionsmedicin, såsom inom standardisering samt lagring och tillgång till genomiska data. Att arbeta tillsammans kommer att säkerställa att patienter får bästa möjliga behandling.

I det strategiska partnerskapet kommer DNGC och GMS att utbyta erfarenheter från olika tillvägagångssätt för införandet av genomik och precisionsmedicin inom sjukvården. Man kommer också tillsammans att visa på den kliniska nyttan av genomisk medicin för olika sjukdomar. Genom att ta fram gemensamma arbetssätt kommer partnerskapet att främja snabbare och mer framgångsrika framsteg för införandet av precisionsdiagnostik och precisionsmedicin i sjukvården. Det inkluderar lösningar och modeller för databehandling och datadelning, etiska frågor och hälsoekonomi.

Samförståndsavtalet, Memorandum of Understanding (MoU) undertecknades av Bettina Lundgren och Richard Rosenquist Brandell under Nordic Precision Medicine Forum i Stockholm den 28 april där de deltog för att diskutera den framtida utvecklingen av precisionsmedicin.

Danish National Genome Center

  • Danish National Genome Center (DNGC) är en myndighet under det danska hälsoministeriet, som stödjer utvecklingen av personlig medicin i samarbete med det danska sjukvårdssystemet, forskningsinstitutioner och patientorganisationer.
  • DNGC utvecklar och driver en gemensam, nationell infrastruktur för personlig medicin, inklusive en nationell infrastruktur för att utföra genomsekvensering och lagring av information i en nationell genomdatabas, och en nationell forskningsinfrastruktur som stödjer vidareutvecklingen av personlig medicin.

Mer information: https://eng.ngc.dk 

Bettina Lundgren och Richard Rosenquist Brandell. Foto: Lene Cividanes