Acko Ankarberg Johansson och Ola Mattsson sitter tillsammans framför tavla med barn.

Idag meddelar Socialdepartementet att man beviljar 49,5 miljoner kronor till Genomic Medicine Sweden (GMS) för att utveckla och intensifiera arbetet inom precisionsdiagnostik, barncancer, sällsynta diagnoser och datadelning.

– Den här omfattande satsningen från regeringen ger GMS möjlighet att fortsätta arbetet för att fler individer ska få tillgång till precisionsdiagnostik och individanpassad vård, behandling och uppföljning. Pilotprojekten är också mycket viktiga för en jämlik implementering av precisionsmedicin i Sverige och ett gemensamt lärande. Vi får också möjlighet att implementera precisionsdiagnostik för kliniska studier. Det här är en viktig pusselbit i Sveriges satsning och ambition att vara internationellt ledande i omställningen mot precisionsmedicin, säger Richard Rosenquist Brandell, föreståndare för GMS.

Det är Socialstyrelsen som har fått i uppdrag att betala ut medlen till GMS. Stödet går till fyra riktade satsningar; nationell pilot inom precisionsmedicin för barn med sällsynta syndrom (15 miljoner kronor), pilot kring precisionsdiagnostik för kliniska studier vid cancer (10 miljoner kronor), etablering av en precisionsmedicinsk databas vid barncancer (10 miljoner kronor) samt öka möjligheter för nationell och internationell datadelning av genomikdata (14,5 miljoner kronor).

– Idag erbjuds inte alla barn med sällsynt diagnos med missbildningar och/eller intellektuell funktionsnedsättning helgenomsekvensering för förfinad diagnostik. Det fortsatta stödet från Socialdepartementet ger oss en fantastisk möjlighet att både ge barn med sällsynta syndrom en diagnos, och att bygga kompetens nationellt och delta i internationella samarbeten för att ge ännu fler individer en diagnos. Det är avgörande för både vård, behandling och stöd från samhälle och bidrar till bättre livskvalitet, säger Ann Nordgren, professor och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.

– Sverige är redan ledande vad gäller insamling av data från barn med cancer. Idag är denna information fördelad på olika databaser. Satsningen är ett första steg mot att länka samman storskaliga datatyper såsom helgenomsekvensering, användning av precisionsläkemedel, överlevnadsdata och digital bild på ett systematiskt sätt. Vi kommer att arbeta i partnerskap med Barncancerfonden, den Nationella Genomikplattformen, Barntumörbanken och det Svenska barncancerregistret för ett system som gör det möjligt att följa utvecklingen av precisionsmedicin inom barncancerområdet samtidigt som vi bäddar för framtida AI-applikationer, säger David Gisselsson Nord, co-chair för GMS Barncancer, professor vid Lunds universitet och överläkare vid Region Skåne.

Läs hela pressmeddelandet från Socialdepartementet.

Läs pressmeddelande från Barncancerfonden om ett av pilotprojekten som finansieras, Regeringen finansierar BrainChild med 10 miljoner kronor.

Länkar:

GMS Barncancer
GMS Sällsynta diagnoser
GMS Datahantering

Bild: Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister, och Ola Mattsson, generalsekreterare Barncancerfonden presenterar satsningen på Barncancerfonden. Foto: Mikaela Friedman.