GMS inspel till forskningspolitiska propositionen 2020

Genomic Medicine Swedens nationella styrgrupp har lämnat sitt inspel till regeringens kommande forskningspolitiska proposition. Bland huvudbudskapen finns behovet av en hållbar finansiering och långsiktig nationell samordning inom precisionsmedicin, att se över och...

Barncancer blir egen satsning inom GMS

Med stöd av Barncancerfonden kan GMS göra en särskild satsning på barn med cancer. Målet är att dessa barn ska få en mer förfinad diagnostik, så kallad precisionsdiagnostik, och därmed möjlighet till bättre behandling, uppföljning och vård. Ungefär 350 barn per år...

Komplexa sjukdomar – ny del av GMS

Komplexa sjukdomar, så kallade folksjukdomar, blir ytterligare ett sjukdomsområde som GMS fokuserar på. Under hösten startar GMS en ny arbetsgrupp inom området komplexa sjukdomar. Komplexa sjukdomar innefattar flera av de vanliga folksjukdomarna så som allergi och...

Anna Wedell får Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2019

Vi gratulerar professor Anna Wedell vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset som belönas med Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2019. Hon tilldelas utmärkelsen för sitt arbete med att upptäcka medfödda och ärftliga ämnesomsättningssjukdomar hos...

Vad tycker du om att dela hälsodata på nätet? Vi vill veta!

Ditt DNA, Ditt Val är en global studie om attityder kring att dela hälsodata och DNA-information på nätet. Genomic Medicine Sweden är intresserade av att få mer information om allmänhetens inställning kring att dela hälsodata och DNA-information på nätet och vi hoppas...