Vi gratulerar professor Anna Wedell vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset som belönas med Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2019. Hon tilldelas utmärkelsen för sitt arbete med att upptäcka medfödda och ärftliga ämnesomsättningssjukdomar hos barn.

Anna Wedell är också medlem av Genomic Medicine Swedens ledningsgrupp och GMS koordinerande grupp för Sällsynta Diagnoser.

Läs pressmeddelandet från Forska!Sverige