Ditt DNA, Ditt Val är en global studie om attityder kring att dela hälsodata och DNA-information på nätet.

Genomic Medicine Sweden är intresserade av att få mer information om allmänhetens inställning kring att dela hälsodata och DNA-information på nätet och vi hoppas att så många som möjligt vill delta i den svenska delen av en globala studien Your DNA, Your Say som är skapad av Anna Middleton vid Welcome Genome Campus.

Enkäten innehåller ett antal korta videofilmer som förklarar vad delning och användning av DNA-information kan innebära. Sidan innehåller också en relaterad enkät om dina hälsodata på nätet och hur de skulle kunna användas av andra. Delta i enkäten

Videofilmerna går också bra att använda för utbildning och upplysning kring delning, användning och tillgänglighet av genetisk information. För att fylla i enkäten ska du vara 18 år eller äldre.

Webbenkäten är den svenska delen av den globala studien, Your DNA, Your Say och utgår från etikgruppen inom GMS. Länk till den globala studien Your DNA, Your Say.

Mer information om den globala studien Your DNA, Your Say (artiklar på engelska):
‘Your DNA, Your Say’: global survey gathering attitudes toward genomics: design, delivery and methods
Your DNA, Your Say