Genomic Medicine Swedens nationella styrgrupp har lämnat sitt inspel till regeringens kommande forskningspolitiska proposition. Bland huvudbudskapen finns behovet av en hållbar finansiering och långsiktig nationell samordning inom precisionsmedicin, att se över och anpassa lagstiftning för datahantering samt att möta det stora kompetensbehov som införandet av precisionsmedicin i vården kommer att innebära.

Ta del av inspelet här: GMS styrgrupp inspel till forskningspolitiska propositionen 2020