Med stöd av Barncancerfonden kan GMS göra en särskild satsning på barn med cancer. Målet är att dessa barn ska få en mer förfinad diagnostik, så kallad precisionsdiagnostik, och därmed möjlighet till bättre behandling, uppföljning och vård.

Ungefär 350 barn per år drabbas av cancer. Många av dessa barn kommer med hjälp av satsningen från Barncancerfonden och arbetet inom GMS och Barntumörbanken snart att erbjudas genetisk testning av hela arvsmassan, så kallad helgenomsekvensering. Helgenomsekvensering ger en förfinad diagnostik och därmed möjlighet till en individanpassad behandling och uppföljning av varje barn.

— Vi är mycket glada över att kunna få vara med och stödja satsningen där alla barn, var de än bor i Sverige, ska kunna få tillgång till genetisk testning. Det här är framtidens vård! Men det är viktigt att Sverige på nationell nivå löser etiska och regulatoriska hinder som nu finns så att vi kan accelerera införandet av precisionsmedicin i vården, säger Thorbjörn Larsson, generalsekreterare Barncancerfonden.

Under hösten 2019 startar officiellt arbetet inom den nya arbetsgruppen för barncancer. Fler än 60 personer inom svensk forskning och sjukvård är redan involverade och bidrar till arbetet i olika delar av landet. Vid ett startmöte den 9 oktober samlades ungefär 40 av dessa personer för en livlig diskussion av målbild och genomförande. Arbetsgruppen består av personer från många akademiska och kliniska områden.

— Det är det som krävs för att få jobbet gjort, säger David Gisselsson Nord, ordförande för arbetsgruppen barncancer. Vår arbetsgrupp består inte bara barnonkologer och genetiker, utan vi har också forskare, forskningssjuksköterskor, patologer, kliniska kemister och många bioinformatiker. Det har varit ett otroligt stort intresse av att vara med i arbetsgruppen för barncancer, fortsätter David Gisselsson Nord.

I nuläget är en av de största utmaningarna att få tekniken och de etiska och juridiska delarna på plats någorlunda samtidigt i hela landet. Pilotprojektet syftar till att samtidigt vara ett viktigt nytt hjälpmedel i sjukvården och ett forskningsprojekt vars data skall kunna användas i decennier framöver. En annan viktig utmaning är därmed hur man bygger in ett sådant projekt i dagens ofta hårt ansträngda sjukvårdsapparat.

— Vår taktik är att så snart som möjligt visa för cheferna i sjukvården hur användbara dessa nya verktyg är för oss som arbetar med barn som har cancer. Då hoppas vi också få ett gott gehör hos sjukvårdsledningar runtom i Sverige, säger David Gisselsson Nord.

Barntumörbankens främsta syfte är att bidra till att öka förståelsen av de bakomliggande sjukdomsmekanismerna för olika barntumörer. Det görs genom att samla in, lagra och analysera, framförallt med genetiska metoder, insamlat patientmaterial från barn med tumörsjukdomar. Material och analysdata distribueras sedan för forskning. Barntumörbanken samarbetar också med kliniker, forskare och till exempel SciLifeLab samt ger service till kliniska studier för barncancerpatienter.

— Allt det här gör vi för att förbättra vård och behandling av barn som drabbas av cancer. I och med vårt gemensamma initiativ med GMS, Barncancerfonden och sjukvården, så kommer vi nu ytterligare ett steg närmare att förverkliga detta, säger Monica Nistér, verksamhetschef och provsamlingsansvarig vid Barntumörbanken.

Länkar:
Mer om arbetet inom GMS barncancer
Mer om Barncancerfondens stöd till GMS och Barntumörbanken