Leading experts join the GMS Scientific Advisory Board

The national board of Genomic Medicine Sweden has appointed Professor Dame Sue Hill, Professor Albrecht Stenzinger, Professor Dag Undlien, Jaana Sinipuro and Professor Peter Løngreen as members of the GMS Scientific Advisory Board. The newly appointed members will...

GMS inspel till forskningspolitiska propositionen 2020

Genomic Medicine Swedens nationella styrgrupp har lämnat sitt inspel till regeringens kommande forskningspolitiska proposition. Bland huvudbudskapen finns behovet av en hållbar finansiering och långsiktig nationell samordning inom precisionsmedicin, att se över och...

Barncancer blir egen satsning inom GMS

Med stöd av Barncancerfonden kan GMS göra en särskild satsning på barn med cancer. Målet är att dessa barn ska få en mer förfinad diagnostik, så kallad precisionsdiagnostik, och därmed möjlighet till bättre behandling, uppföljning och vård. Ungefär 350 barn per år...