GMS systematiserar arbetet med innovation och företagssamverkan. Nya ramverk tas fram för att stödja och förenkla samverkan. Nu kan företag intresserade av samverkan också komma i kontakt med GMS på ett enklare sätt.

Maria Johansson. Foto: privat.

– Vi arbetar på flera sätt för att underlätta samverkan med företag. Dels genom att ta fram ett övergripande ramverk för samverkan. Vi vill också underlätta för dialog och kontakt mellan GMS olika områden och företag, säger Maria Johansson, co-chair GMS Innovation & företagssamverkan.

På GMS hemsida finns nu ett kontaktformulär där du enkelt kan komma i kontakt med co-chairs för GMS Innovation & företagssamverkan Maria Johansson och Therese Fagerqvist. Maria och Therese har kontakt med alla GMS arbetsgrupper inom våra diagnos- och behandlingsområden, men även informatik/bioinformatik.

Arbetsgruppen för Innovation & företagssamverkan arbetar just nu inom två huvudområden för att underlätta för samverkan mellan GMS och företag.

Ramar och modeller för näringslivssamverkan
Under vintern 2021/2022 utformar vi tillsammans med branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech, SwedenBIO och Swedish Labtech ett ramverk för näringslivssamverkan. Ramverket syftar till att stödja och förenkla samverkan med GMS.

Facilitera och koordinera samverkansaktiviteter och projekt
Vi för dialog med ett stort antal aktörer för att identifiera gemensamma intressen och värdeskapande aktiviteter. Samverkansaktiviteterna kan vara olika former av informations- och dialogmöten, seminarier och gemensamma utvecklingsprojekt.

Vi välkomnar företag intresserade av samverkan att ta kontakt med oss via vårt nya kontaktformulär: https://genomicmedicine.se/naringsliv/