Modul 5: Kliniskt värde av genetisk profilering i ärftlig bröstcancer (20 min)

Klicka här för att komma till fördjupande material.

 

Quiz: Modul 5

Vad är korrekt om riskreducerande och rekonstruktiv bröstkirurgi?

Vad gäller för återinformation av en bröstcancerpatient efter testning med ärftlig bröstcancerpanel, vid negativt utfall?

Vad gäller avseende prognosen (mortalitet) vid BRCA-associerad bröstcancer?

Hur värdefullt var innehållet i denna utbildningsmodul för ditt arbete?

Ange ditt svar på en skala från 1-5 där 1 = Inte alls värdefullt och 5 = Mycket värdefullt