Modul 3:  Kliniska värdet av bred genomisk profilering vid bröstcancer (19 min)

Klicka här för att komma till fördjupande material.

 

Quiz: Modul 3

Vad är målet med ESMOs ESCAT-klassificering av genetiska förändringar?

Vilken av följande genetiska förändringar vid bröstcancer klassificeras inte som nivå I enligt ESMOs ESCAT-klassificering?

Vilket av följande påstående är felaktigt avseende biomarkör-driven studiedesign?

Hur värdefullt var innehållet i denna utbildningsmodul för ditt arbete?

Ange ditt svar på en skala mellan 1-5 där 1 = Inte alls värdefullt och 5 =Mycket värdefullt

vit

Fördjupande material

Uppdatering Nationella Arbetsgruppen för diagnostisk cancergenomik:

Regionala cancercentrums samverkansgrupp har beslutat om att bygga en nationell, multiprofessionell arbetsgrupp för cancergenomik och molekylär patologi och har utsett en ordförande i gruppen (Anders Edsjö). Detta är i enlighet med förslag från rapporten från Nationella arbetsgruppen för diagnostisk cancergenomik.

Länk till rapport från Nationella Arbetsgruppen för diagnostisk cancergenomik, 2022.

Referenser