Modul 1: Översikt och introduktion (7 min)

Klicka här för att komma till fördjupande material.

 

Quiz: Modul 1

Vad brukar inte räknas som precisionsmedicin?

Vad innebär ”bred genomisk profilering” vid cancer?

Vad är sant för en hereditär genetisk förändring vid bröstcancer?

Hur värdefullt var innehållet i denna utbildningsmodul för ditt arbete?

Ange ditt svar på en skala från 1-5 där 1 = Inte alls värdefullt och 5 = Mycket värdefullt

VIT

Modul 1: Fördjupande material

Definitioner precisionsmedicin

 • Obamas Precision Medicine Initiative 2015
  “Precision Medicine … is an innovative approach to disease prevention and treatment that takes into account individual differences in people’s genes, environments, and lifestyles. Precision medicine gives clinicians tools to better understand the complex mechanisms underlying a patient’s health, disease, or condition, and to better predict which treatments will be most effective.”
 • Europakommisionens motsvarighet “personalised medicine” (European Council Conclusion on personalised medicine for patients (2015/C 421/03)
  Europakommisionen konstaterar att det inte finns något allmänt vedertagen definition för personalised medicine men att ”it is widely understood that personalised medicine refers to a medical model using characterisation of individuals’ phenotypes and genotypes (e.g. molecular profiling, medical imaging, lifestyle data) for tailoring the right therapeutic strategy for the right person at the right time, and/or to determine the predisposition to disease and/or to deliver timely and targeted prevention. Personalised medicine relates to the broader concept of patient-centred care, which takes into account that, in general, healthcare systems need to better respond to patient needs”
 • Nationell strategi för life science, Regeringskansliet 2019
  ”Med precisionsmedicin avses diagnostiska metoder och terapi för individanpassad utredning, prevention och behandling av sjukdom, applicerade på individnivå eller på delar av befolkningen. De nya möjligheter som precisionsmedicinen erbjuder baseras på senare års framsteg inom bl.a. molekylära biovetenskaper (”omics” teknologier) och bioinformatik, samt tillkomsten av nya högupplösande avbildningstekniker.”
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLVs) rapport kring precisionsmedicin och ATMP 2021
  Precisionsmedicin – definieras i denna rapport som diagnostik, behandling och prevention baserat på den enskilda patientens molekylära profil. För läkemedel och andra terapier innebär precisionsmedicin för TLV att ett molekylärt test styr behandlingsvalet.