Välkommen till gemensamma workshop av projekten GMS-Mikro och GENSAM

Registrering, senast 8 mars: https://www.folkhalsomyndigheten.se/workshop2303

Workshopen äger rum den 14 – 15 mars i Örebro på Camus USÖ, från lunch till lunch (börjar kl 12 och avslutas kl 13 nästa dag), endast fysiskt deltagande denna gång.

På mötet planerar vi att uppdatera om status i resp projekt, titta närmare på synergier och tillsammans arbeta vidare i gruppworkshops inom bl.a. områdena nanopore sekvensering, metagenomik, automatisk dataöverföring, etik för datadelning, och mikrobiologisk övervakning. Vi har även bjudit in en extern föreläsare, Keith Jolley, Oxford University, med fokus på interaktiv visualisering av analysresultat.

All information hittar ni även på anmälningssidan.
Vid frågor kontakta Carlo Berg, carlo.berg[at]folkhalsomyndigheten.se, GENMSAM eller Paula Mölling, paula.molling[at]regionorebrolan.se, GMS Mikro.

Varmt välkomna!