Genomic Medicine Sweden (GMS), Nätverket mot cancer, Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Centrum för Sällsynta Diagnoser Karolinska bjuder in till ett  webbinarium där vi tillsammans samtalar kring vad precisionsmedicin är, vilka förväntningar som finns på precisionsmedicin, vad precisionsmedicin kan ha för inverkan på livskvaliteten och vilka hälsoekonomiska aspekter som finns.

Program

 • Förväntningar på precisionsmedicin. Vad innebär det för livskvaliteten för den som lever med cancer eller ett sällsynt hälsotillstånd? Vad gör vi idag och hur ser morgondagen ut? Samtal mellan patientföreträdare och läkare.
 • Hälsoekonomiska bedömningar och prioriteringsfrågor för precisionsmedicin
 • Frågestund

Medverkande

 • Karin Liljelund, vice ordförande Lungcancerföreningen
 • Helene Cederroth, ordförande Willefonden
 • Martin Persson, ledamot Nätverket mot cancer, Barncancerfonden/Maxa livet
 • Anna Wedell, professor i medicinsk genetik, Karolinska Institutet, samt överläkare och chef för Centrum för medfödda metabola sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset samt ordf. för Nationellt programområde (NPO) Sällsynta sjukdomar
 • David Gisselsson Nord, överläkare på Skånes universitetssjukhus och professor i molekylär patologi vid Lunds universitet
 • Luigi de Petris, specialistläkare i onkologi och överläkare vid Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset
 • Lars-Åke Levin, professor inom hälsoekonomi vid Linköpings universitet
 • Douglas Lundin, chefsekonom TLV uppdraget ”Utveckla hälsoekonomiska bedömningar för precisionsmedicin och utreda möjliga betalningsmodeller för gen- och cellterapier (ATMP)”
 • Frida Lundmark, Lif (moderator)
Länk till mötet skickas några dagar innan mötet.

Om du har frågor om webbinariet är du välkommen att kontakta Mikaela Friedman, mikaela.friedman@ki.se.

 

Varmt välkommen!

GMS logotyp