Välkomna till nästa möte inom GMS referensgrupp för solida tumörer

Agenda: Mötet avser att ge en uppdatering av arbetet inom GMS arbete vad gäller solida tumörer och ge tillfälle för frågor och diskussion kring det fortsatta arbetet. Ett konkret förslag till en bred nationell panel för molekylär karakterisering av solida tumörer kommer också att presenteras. Definitivt program i övrigt kommer delvis att avgöras av vilka deltagare som anmäler sig och skickas ut 23/8.

Målgrupp: Kliniker och diagnostiker med ett intresse av genomik och precisionsmedicin

Anmälan: Via länk. Sista dag för anmälan 22/8.

Plats: Betula-salen, Norrlands universitetssjukhus

Dag och tid: 28 augusti, kl 10.15 till kl 16

Kontaktpersoner: Richard Palmqvist, Johan Botling och Anders Edsjö