Välkommen till webbinarium

Möjligheten att dela genetiska data och annan patientrelaterad data mellan sjukvårdsregionerna och andra vårdgivare är avgörande för att precisionsmedicin ska nå sin fulla potential och bidra till en jämlik vård för patienter i hela landet. En ny rapport från GMS visar att det idag saknas rättsliga möjligheter för både sjukvårdshuvudmän och privata vårdgivare att söka efter och få ta del av personuppgifter hos varandra för att använda i vård av andra patienter.

Rapporten Möjligheter och begränsningar för vidareanvändning av genomiska data mellan vårdgivare för vård och behandling, finns att läsa och ladda ner på genomicmedicine.se. Utredningen och rapporten medfinansieras av Swelife och Vinnova.

Anmälan

Registrering Rättsutredning vidareanvändning genomiska data
Namn
Namn
Förnamn
Efternamn
Jag är verksam inom:
Jag vill ta del av GMS kommande information och event


Program

Slutsatser från rapporten Möjligheter och begränsningar för vidareanvändning av genomiska data mellan vårdgivare för vård och behandling
Manólis Nymark, jurist med särskilt fokus på hälso- och sjukvårdsfrågor

Frågestund och samtal
Manólis Nymark, jurist med särskilt fokus på hälso- och sjukvårdsfrågor
Anna Sandström, AstraZeneca, sammankallande Arbetsgruppen Hälsodata
Mats Ulfendahl, FoU-direktör Region Östergötland, talesperson Arbetsgruppen Hälsodata

Summering och nästa steg
Lars Palmqvist, co-chair för GMS legala grupp

Programmet och panelsamtalet modereras av Clara Hellner, Forsknings- och innovationsdirektör Region Stockholm


Länk till mötet skickas några dagar innan mötet.

Om du har frågor om webbinariet är du välkommen att kontakta Mikaela Friedman, mikaela.friedman@ki.se.