Lunchseminarieserie om precisionsmedicin i sjukvården

Vill du lära dig mer om precisionsmedicin? Och vad den nya teknikutvecklingen innebär för bättre diagnostik och nya behandlingar inom cancer, sällsynta diagnoser, komplexa sjukdomar och infektionssjukdomar?

Under våren 2023 fortsätter vi med seminarieserien om precisionsmedicin och dess implementering i sjukvården. Är du läkare eller arbetar inom annat yrke i sjukvården och intresserad av att lära dig mer om genomik och precisionsmedicin och dess betydelse framöver i kliniken? Då hoppas vi att du kan vara med på våra digitala lunchseminarier.


17 mars

Molekylär diagnostik vid solida tumörer – från immunhistokemi till breda genpaneler

Anders Edsjö, överläkare vid Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik, Region Skåne.

Moderator: Kina Höglund, enhetschef, genetisk analys och bioinformatik, Sahlgrenska universitetssjukhuset


Anmälan

Registrering Lunchseminarieserie 17 mars Anders Edsjö
Namn
Namn
Förnamn
Efternamn
Jag är verksam inom:
Jag vill ta del av GMS kommande information och event


Vid frågor, kontakta mikaela.friedman@ki.se

Välkommen!