Lunchseminarieserie om precisionsmedicin i sjukvården

Vill du lära dig mer om precisionsmedicin? Och vad den nya teknikutvecklingen innebär för bättre diagnostik och nya behandlingar inom cancer, sällsynta diagnoser, komplexa sjukdomar och infektionssjukdomar?

Under våren 2024 fortsätter vi med seminarieserien om precisionsmedicin och dess implementering i sjukvården. Är du läkare eller arbetar inom annat yrke i sjukvården och intresserad av att lära dig mer om genomik och precisionsmedicin och dess betydelse framöver i kliniken? Då hoppas vi att du kan vara med på våra digitala lunchseminarier.


19 april

FOCU.SE – en nationell klinisk prövning för att implementera precisionsmedicin hos patienter med avancerad cancer

Edvard Abel, överläkare, Med. Dr., Centrumföreståndare, Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre, Medicinskt Ledningsansvarig, Klinisk Prövningsenhet Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Moderator: Anders Edsjö, överläkare och sektionschef, Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik, Medicinsk Service, Region Skåne.

Edvard Abel leder arbetet med FOCUSE-studien. FOCUSE är en nationell klinisk prövning för patienter med avancerad cancer. Den kommande studien, som inspirerats av Drug Rediscovery Protocol (DRUP), använder en prospektiv, icke-randomiserad Simon tvåstegsdesign. Patienterna väljs ut baserat på detaljerad molekylär profilering och övervakas noggrant för kvarvarande sjukdom. FOCUSE är ett initiativ av Testbed Sweden Precision Health Cancer, ett samarbete mellan Nollvision cancer, GMS och SciLifeLab, som involverar myndigheter, beslutsfattare, forskare, vårdgivare, patientföreträdare och industrin för att driva implementeringen av precisionshälsa inom cancervården.


Anmälan

Registrering Lunchseminarieserie 19 april Edvard Abel
Namn
Namn
Förnamn
Efternamn
Jag är verksam inom:
Jag vill ta del av GMS kommande information och event

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Region Skåne behandlar dina personliga uppgifter. Här finns mer information www.skane.se/Supportsidor/sa-behandlar-vi-dina-personuppgifter/.


Vid frågor, kontakta mikaela.friedman@ki.se

Välkommen!