Genomic Medicine Sweden och dess arbetsutskott för innovation och företagssamverkan går nu in i en ny fas kring företagssamverkan. Vi vill presentera vår strategi för industrisamverkan samt det ramverk vi tagit fram för företagssamverkan och bjuder in till två informationsmöten (via videolänk):

  • Torsdagen den 20 feb kl 15-16
  • Tisdagen den 10 mars kl 15-16

Tacksam om de företag som vill fortsätta konkretisera samarbetsprojekt med GMS återkopplar till Tatjana Åkerblom (tatjana.akerblom@ki.se) senast 15 februari om de vill delta i en av dessa informationsmöten (samma information kommer ges vid båda tillfällen). Vi kommer då skicka ut inbjudan till zoom videomöte.

Efter dessa informationsmöten kommer vi ha direkt kontakt med respektive företag och fördjupa/konkretisera samarbeten/avtal.

Vi hoppas det är ett stort intresse att jobba vidare med oss inom GMS!