Genomic Medicine Sweden (GMS), Biobank Sverige, Center for Advanced Medical Therapies (CAMP) och Forska!Sverige bjuder in till ett panelsamtal mellan politiker och företrädare för sjukvård, forskning, patienter och industri för att diskutera behovet av nationell infrastruktur för precisionsmedicin och långsiktiga lösningar för vård och forskning i Sverige.

Frågor som kommer att diskuteras är:

  • Hur kan vi samordna dagens nationella infrastrukturer för klinisk forskning och vård och samtidigt maximera samverkan inom gemensamma frågor?
  • Hur når vi en långsiktig och hållbar finansiering för vård-relaterade nationella infrastrukturer?
  • Hur hittar vi en gemensam hållbar organisationsform med alla intressenter?

Dag och tid: Fredagen den 10 mars kl 11.30-13.00
Lokal: Eva och Georg Klein-salen, Biomedicum, Karolinska Institutet, adress Solnavägen 9, alternativt via livesändningen nedan


 

Livesändning


Program

Behovet av nationella infrastrukturer för klinisk forskning och vård
Mats Ulfendahl, forskningsdirektör, Region Östergötland
Eva Tiensuu Janson, professor och ställföreträdande vicerektor för vetenskapsområdet medicin och farmaci, Uppsala universitet
Mikael Wiberg, senior professor och överläkare, ordförande i CAMP

Perspektiv från patient och näringsliv
Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer
Jenni Nordborg, chef för internationella relationer, Lif

Sveriges vision kring precisionsmedicin och nationella infrastrukturer för vård och forskning
Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister

Panelsamtal
Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister
Anders Ahlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm
Erik Renström, rektor Lunds universitet
Jenni Nordborg, chef för internationella relationer, Lif
Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer
Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Programmet och panelsamtalet modereras av Anna Nilsson Vindefjärd, Generalsekreterare, Forska!Sverige.


Anmälan

Registreringen är nu stängd. 

Du kan följa panelsamtalet via live strömningen ovan.


Varmt välkommen!

GMS logotyp

Bild:
Acko Ankarberg Johansson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Anders Ahlsson. Foto: Anna Molander
Marianne van Rooijen. Foto: Staffan Claesson
Erik Renström. Foto: Kennet Ruona
Margareta Haag. Foto: privat
Jenni Nordborg. Foto: Linda Karlsson
Mikael Wiberg. Foto: Jan Lindmark
Eva Tiensuu Jansson. Foto: David Naylor
Mats Ulfendahl. Foto: Heléne Bäckström
Anna Nilsson Vindefjärd. Foto: Forska!Sverige