GMS är på plats under Almedalsveckan i år för att prata om precisionsmedicin, individanpassad vård och behandling, datadelning och regionerna och statens roll i införande av precisionsmedicin för en jämlik vård.

Vi är med och anordnar två seminarier under veckan samt deltar i flera andra event. Se mer information nedan som uppdateras kontinuerligt.


 

GMS anordnar:

28 juni, kl 14.10-14.55

Hälsa och cancervård med precision – har vi kompetensen?

För framgångsrik utveckling och implementering av precisionshälsa/precisionsmedicin krävs kontinuerlig kompetensutveckling samt att nya yrkeskategorier anställs i hälso- och sjukvården. Hur säkrar vi kompetensförsörjningen nationellt för att modernisera cancervården på ett hållbart och jämlikt sätt?

Medverkande:
Anna Martling, professor och överläkare i kirurgi, dekan, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset
Ann-Marie Wennberg Larkö, professor i dermatologi, ordförande Nationella vårdkompetensrådet, Sahlgrenska Akademin
Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare, Sveriges Kommuner och Regioner
Richard Rosenquist Brandell, professor och överläkare i klinisk genetik, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset
Göran Hägglund, moderator, Reform Society Company

Här kan du se vårt evenemang Live den 28e juni och även i efterhand.

Länk till program i Almedalens officiella program


 

29 juni, kl 16.00-17.00

Hur ska Sverige hänga med i den snabba globala utvecklingen inom precisionsmedicin?

Sverige har en hög ambition att vara världsledande inom life science och precisionsmedicin/hälsa. Hur skapar vi ett globalt konkurrenskraftigt Sverige som säkerställer att nya teknologier, datadriven diagnostik och individanpassad behandling kommer patienter och samhället till nytta?

Medverkande:
Acko Ankarberg Johansson, Sjukvårdsminister, Regeringen
Richard Rosenquist Brandell, Professor, Överläkare i klinisk genetik, Karolinska Institutet och karolinska Universitetssjukhuset
Janne Lehtiö, Professor, Vetenskaplig ledare inom precisionsmedicin, Karolinska Institutet och SciLifeLab
Beatrice Melin, Professor , FoUI Direktör, Umeå Universitet och Region Västerbotten

Här kan du se vårt evenemang Live den 29e juni och även i efterhand.

Länk till program i Almedalens officiella program


 

GMS medverkar i:

28 juni, kl 9.00-10.15

Framtidens hälso- och sjukvård – från reaktiv till proaktiv

Forskningsframsteg inom bland annat genomik och AI kan ge oss möjligheter att förutse och förhindra sjukdomar från att bryta ut. Men många etiska frågor väcks av den biomedicinska och tekniska utvecklingen. Vad bör vi tänka på när framtidens proaktiva sjukvård skapas?

Medverkande:
Sven-Eric Söder, Ordförande, Statens medicinsk-etiska råd, Smer
Richard Rosenquist Brandell, Professor och överläkare i klinisk genetik, Genomic Medicine Sweden
Hjalmar Nilsonne, VD och grundare, Neko health
Elisabet Nielsen, Enhetschef, Avdelningen Hälsa, Vinnova
Anders Castor, Ordförande, sakkunnig, SLS/Smer
Lilas Ali, Ordförande, sakkunnig, Etiska rådet Svensk sjuksköterskeförening/Smer

Mer om programmet i Almedalens officiella program

28 juni, kl 16.15-17.00

Gör precisionsmedicinen och AI att vi tappar kontrollen över vården?

Precisionsmedicin och AI innebär stora möjligheter till bättre prevention, diagnostik och bättre och mer individualiserad behandling till många människor. Men finns det en baksida som vi behöver förhålla oss till?

Medverkande:
Tobias Alfvén, Moderator, ordförande, Svenska Läkaresällskapet
Anders Castor, Ordförande, Svenska Läkaresällskapets delegationen för medicinsk etik
Nasim Farrokhnia, Ordförande, eHälsoläkarföreningen, Sveriges Läkarförbund
Anna Martling, Professor i kirurgi, dekan, Karolinska institutet
Richard Rosenquist Brandell, Professor och överläkare klinisk genetik vid KI, föreståndare, Genomic Medicine Sweden

Mer om programmet i Almedalens officiella program

29 juni, kl 13.00-14.00

Bättre sjukvård och forskning tack vare Europasatsning på säker storskalig lösning för genomikdata

För att förbättra sjukvården (precisionsmedicin) och öka kunskapen om genetisk variation samt i framtiden möjliggöra förebyggande behandlingar arbetar Europa tillsammans för att på ett säkert sätt skall ge forskare och läkare tillgång till viktiga genomikdata.

Medverkande:
Bengt Persson, Prof., Uppsala Universitet, SciLifeLab, ELIXIR
Richard Rosenquist Brandell, Prof., Genomic Medicine Sweden
Anna Hagwall, Projektledare, Nationell BioinformatikInfrastruktur Sverige
Manólis Nymark, Jurist, European 1+ Million Genome project

Mer om programmet i Almedalens officiella program

29 juni, kl 14.15-15.30

Precisionshälsa från prevention, tidig upptäckt, diagnostik till behandling

Precisionshälsa syftar till ökad och mer jämlik hälsa genom att använda data om individens biologi, livsstil och miljö för att förebygga, diagnostisera och behandla med precision. Ett viktigt mål är att kunna gå från att bota och/eller lindra till att hindra sjukdom.

Medverkande:
Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot cancer
Britt-Marie Frost, forskningschef, Barncancerfonden
Anders Henriksson, ordförande (S), Sveriges Kommuner och Regioner
Anna Martling, professor, Karolinska Institutet
Kjell Ivarsson, Nationell Cancersamordnare, Sveriges Kommuner och Regioner
Lina Nordquist, ledamot Socialutskottet, Riksdagen (L)
Richard Rosenquist Brandell, föreståndare GMS, professor, överläkare, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset

Mer om programmet i Almedalens officiella program