Nya avancerade terapier, såsom cell och genterapier (ATMP) kommer spela en stor roll för framtidens behandlingsmöjligheter. Hittills finns sex rekommenderade ATMP i svensk sjukvård. Hösten 2022 behandlades den första patienten med en godkänd genterapi mot synförlust.

Vid det andra seminariet i serien ”Avancerade terapier, cell och genterapier – så fungerar testning, biobankning och behandling i praktiken” kommer vi att få ta del av erfarenheter från en av landets kliniker där den här typen av ny behandling ges. Hur går det till att ge en genterapibehandling i praktiken? Vilken roll spelar genetisk diagnostik för att avgöra vilken patient som ska få behandling? Och hur ser forskningen ut inom ärftlig ögonsjukdom?

Program

Susann Andersson, Överläkare, Ögonsjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Behandling av retinal dystrofi med genterapi

Karl Johan de Geer, ST-läkare, Klinisk genetik, Karolinska universitetssjukhuset
Genetisk diagnostik vid ärftlig retinal dystrofi

Ulrika Kjellström, överläkare, docent, Ögonkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Vad pågår det för forskning kring genbaserad behandling av ärftliga näthinnesjukdomar?

Moderator
Kristina Levan, Core team member ATMP2030, ATMP centers in collaboration, Precision medicine in the healthcare

Anmälan

Anmälan görs via Apotekarsocietetens hemsida


Seminariet ingår i seminarieserien ”Avancerade terapier, cell och genterapier – så fungerar testning, biobankning och behandling i praktiken”. Följ med på hela eller delar av serien bestående av tre lunchseminarier och ett avslutande halvdagsseminarium där diagnostiker, behandlande läkare, företag och myndigheter kommer ta ett samlat grepp om framtidsutsikter kring behandling med dessa läkemedel.

Seminarierna arrangeras av ATMP2030, Biobank Sverige (BIS), Genomic Medicine Sweden (GMS) och Apotekarsocieteten (APS).

11 oktober, CAR-T behandling av cancerpatienter, 11.30-12.45, via zoom
8 november, Genterapibehandling vid ärftlig ögonsjukdom, 11.30-12.45, via zoom
28 november, Skelleftesjukan – från levertransplantation till genterapi med gensax, 11.30-13.00, via zoom