CAR-T behandling av cancerpatienter- hur fungerar testning, biobankning och behandling i praktiken?

Nya avancerade terapier, såsom cell och genterapier (ATMP) kommer spela en stor roll för framtidens behandlingsmöjligheter. Hittills finns sex rekommenderade ATMP i svensk sjukvård, och av dem är tre av typen CAR-T-cells-behandling. Ytterligare tre liknande produkter är godkända i Europa, flera kliniska prövningar pågår och vi kan förvänta oss att antalet produkter i den svenska sjukvården kommer att öka.

Vid det första seminariet i serien kommer vi att få ta del av erfarenheter från en av landets kliniker där den här typen av ny behandling ges. Hur går det egentligen till att ge en CAR-T-cells-behandling i praktiken? Hur sker uppföljningen och vad behöver man tänka på när det kommer till att samla in prover från patienten?

Program
Mikael Lisak, Överläkare hematologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset ”CAR-T-cells-behandling inom hematologin, praktik och tidiga erfarenheter.”
Föreläsare meddelas inom kort: Forskning och uppföljning av CAR-T-cells-behandling
Gunilla Bergström, Nationell koordinator regulatoriskt kunskapsstöd och utbildning, Biobank Sverige.”Hur påverkar nya biobankslagen, insamling och användning av prov?”

Anmälan

Anmälan görs via Apotekarsocietetens hemsida


Seminariet ingår i seminarieserien ”Avancerade terapier, cell och genterapier – så fungerar testning, biobankning och behandling i praktiken”. Följ med på hela eller delar av serien bestående av tre lunchseminarier och ett avslutande halvdagsseminarium där diagnostiker, behandlande läkare, företag och myndigheter kommer ta ett samlat grepp om framtidsutsikter kring behandling med dessa läkemedel.

Seminarierna arrangeras av ATMP2030, Biobank Sverige (BIS), Genomic Medicine Sweden (GMS) och Apotekarsocieteten (APS)

11 oktober, CAR-T behandling av cancerpatienter, 11.45-13.00, via zoom
8 november, Genterapibehandling vid ärftlig ögonsjukdom, 11.30-13.00, via zoom
28 november, Genterapibehandling, Skellefteåsjukan, 11.30-13.00, via zoom
30 januari, avslutande framåtblickande halvdag, 9.30- 15.00, Apotekarsocieteten eller via zoom