Välkomna till ett startmöte för GMS Arbetsutskott barncancer

Agenda: Syftet med mötet är att redovisa planen för implementering av projektet, diskutera och förbättra planen, samt att med ytterligare expertis komplettera de arbetsgrupper som redan är igång ute i landet. Mer information om programmet kommer inom kort.

Målgrupp: Barnonkologer och kliniska genetiker från hela landet

Anmälan: Anmälan sker via länken här. Sista anmälningsdag är den 30 september.

Tid och plats: 09:00-12:00 Campus Solna, Lärosal Gunnar Höglund, Berzelius väg 3, plan 4, se karta
12:00-16:00 Campus Solna, grupprum 203. 204, 206, 207, 209, Retzius väg 13 a – b, plan 2, se karta

Kontaktpersoner: David Gisselsson Nord, Per Kogner, Jonas Abrahamsson, Monica Nister

Bakgrund: Barncancerfonden har avsatt resurser för att kommande år kliniskt implementera helgenomsekvensering av både tumör och normal vävnad från svenska barn med cancer. Arbetet kommer att ske huvudsakligen decentraliserat till de olika universitetssjukhusen/universiteten med noggrann koordination sinsemellan för att säkerställa en jämlik fördelning av resurser inom landet. Projektet koordineras inom ramarna för samarbete mellan Barntumörbanken och Genomic Medicine Sweden (GMS). Inför detta planerar GMS att tillsätta ett nytt arbetsutskott för just barncancer. Läs mer