Den 13 september kommer Centrum för medicinsk genomik på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg att invigas. Här samlas kompetens inom det genetiska området vilket kommer att ge bättre och snabbare diagnostik.

Centrum för medicinsk genomik (CMG) på Sahlgrenska universitetssjukhuset bildades i april 2019 genom sammanslagning av flera genetiska laboratorier med syfte att samordna och utveckla vården för patienter som har cancersjukdomar, hematologiska sjukdomar, ärftliga sjukdomar och sällsynta diagnoser. Centrum för medicinsk genomik är också en nod i GMS, och kallas då GMC Väst.

Samlad kompetens inom det genetiska området innebär bättre och snabbare diagnostik, vilket betyder att patienter kan få vård och behandling som är särskilt anpassad efter deras unika behov. Centrumbildningen medför också att ännu bättre service kan erbjudas för forskning och utveckling samtidigt som den snabba utvecklingen inom genomik och precisionsmedicin kan tillvaratas på bästa sätt.

Programmet startar kl. 11.30 i Ljusgården på Sahlgrenska dit alla intresserade är välkomna. Mer info om programmet för invigningen.