Barn som är sjuk ligger i sängen på sjukhuset och håller förälders hand

Regeringen meddelar den 5 maj att man avsätter ytterligare 10 miljoner kronor till GMS barncancer så att alla barn som insjuknar i cancer fortsatt kan erbjudas helgenomsekvensering.

David Gisselsson Nord

David Gisselsson Nord. Foto: Åsa Hansdotter, Lunds universitet.

– Vi är mycket glada och tacksamma över en förlängd finansiering av GMS barncancer pilotprojekt. Det innebär att alla barn som får cancer fortsatt kan erbjudas helgenomsekvensering även under 2023, säger David Gisselsson Nord, överläkare och professor i molekylär patologi, Region Skåne och co-chair för GMS barncancer.

Varje år diagnostiseras fler än 300 barn med barncancer i Sverige. Idag har drygt 400 barn erbjudits och fått sina tumörer analyserade inom ramen för GMS barncancerprojektet. Satsningen ökar kunskapen om varför barncancer uppstår och förbättrar möjligheterna att ställa en snabbare och mer detaljerad diagnos. Dessutom möjliggör analyserna att patienterna kan inkluderas i kliniska prövningar för nya läkemedel som ger en mer riktad och effektiv behandling.

GMS barncancer stöds också av Barncancerfonden som finansierat satsningen sedan 2019 och fortsatt till och med 2026. Staten har bidragit med sammanlagt 16,4 miljoner kronor 2021-2022. Beslutet om förnyad finansieringen från Socialdepartementet med 10 miljoner kronor möjliggör att projektet kan fortsätta att erbjuda alla barn helgenomsekvensering även under 2023.

Anders Edsjö

Anders Edsjö. Foto: Nooreldin Zendehrokh.

– Regeringens fortsatta stöd är inte bara viktigt för barn med cancer. Det ger också en möjlighet att pröva hur de vassaste genetiska metoderna kan användas inom cancervården i stort, säger Anders Edsjö, överläkare vid klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik, Region Skåne och co-chair gör GMS solida tumörer.

 

 

 

 

 

Om GMS Barncancer

Satsning ökar kunskapen om varför barncancer uppstår och förbättrar möjligheterna att ställa en snabbare och mer detaljerad diagnos och därmed erbjuda en effektivare behandling. Målet är att göra rutinmässig analys av alla gener, så kallad helgenomsekvensering, vid alla typer av barncancer. Projektet finansieras av Barncancerfonden och Socialdepartementet och görs tillsammans med Barntumörbanken. Samtliga barnonkologiska centrum i Sverige är involverade i arbetet. Tumörproverna gensekvenserats vid fyra av de regionala centren för genomisk medicin (s.k. Genomic Medicine Center, GMC), i samarbete med SciLifeLab Clinical Genomics plattformen.

Bild: iStockphotos